Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 28/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 14750 về 54 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 75608 về 59 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76954 về 52 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65174 về 46 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 04592 về 59 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97150 về 63 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 29850 về 56 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93648 về 51 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 52647 về 58 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 27/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 92460 về 49 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64813 về 55 lần - win Đầu 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76951 về 54 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49317 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59674 về 58 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97150 về 63 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 07321 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50378 về 58 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 56247 về 60 lần - win Tổng 4 ngày 2;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 26/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64759 về 57 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 75601 về 53 lần - win Đầu 5 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76951 về 54 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65719 về 52 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 95147 về 57 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97158 về 63 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 57692 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 57146 về 55 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 65247 về 62 lần - win Tổng 4 ngày 3;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 25/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 53864 về 53 lần - win Đầu 3 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 19437 về 56 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 65791 về 63 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 89705 về 54 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 94351 về 57 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 56419 về 62 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 21039 về 65 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 29705 về 55 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 37102 về 53 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 24/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76829 về 54 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 75932 về 60 lần - win Đầu 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 91034 về 58 lần - win Đầu 1 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 51489 về 52 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 01473 về 49 lần - win Đuôi 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49765 về 61 lần - win Đuôi 6 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06513 về 58 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 76014 về 51 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93076 về 52 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 23/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76134 về 62 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 47908 về 61 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 91053 về 60 lần - win Đầu 1 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97014 về 51 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59103 về 56 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49576 về 61 lần - win Đuôi 6 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06315 về 45 lần - win Tổng 0 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 69372 về 57 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93067 về 53 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 22/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 92406 về 50 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 70586 về 57 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 61859 về 53 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49317 về 60 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 05491 về 56 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85106 về 51 lần - win Đuôi 6 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70231 về 63 lần - win Tổng 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 34896 về 50 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 95748 về 52 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 21/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 73614 về 63 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 75936 về 55 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 74290 về 57 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97506 về 53 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 10734 về 49 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 39416 về 49 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06135 về 44 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 76014 về 50 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 03856 về 59 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 20/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 64709 về 53 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 70586 về 59 lần - win Đầu 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 46713 về 63 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 67519 về 51 lần - win Đuôi 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 05491 về 56 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 45691 về 52 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 57680 về 52 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 34809 về 48 lần - win Tổng 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 04132 về 58 lần ;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 19/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 41705 về 52 lần - win Đầu 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 79536 về 53 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 57348 về 54 lần - win Đầu 5 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 65418 về 49 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 10349 về 52 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 59647 về 48 lần - win Đuôi 7 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 29580 về 57 lần - win Tổng 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 76015 về 60 lần - win Tổng 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 73258 về 58 lần - win Tổng 8 ngày 1;    
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI