Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 21/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90247 về 63 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 75369 về 51 lần - win Đầu 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 53140 về 59 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 41935 về 59 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 10547 về 48 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 96831 về 49 lần - win Đuôi 8 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 74302 về 52 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 70621 về 53 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09275 về 67 lần - win Tổng 0 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 20/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 59467 về 58 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 10954 về 56 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 97165 về 56 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 97651 về 59 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 19564 về 59 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58021 về 57 lần - win Đuôi 2 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 32546 về 55 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 24098 về 60 lần - win Tổng 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09178 về 63 lần - win Tổng 1 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 19/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76851 về 56 lần - win Đầu 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 19740 về 59 lần - win Đầu 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 79243 về 54 lần - win Đầu 9 ngày 2;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 15498 về 55 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 91786 về 51 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 19704 về 46 lần - win Đuôi 4 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 60915 về 56 lần - win Tổng 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 0 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 39065 về 47 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 80463 về 60 lần - win Tổng 3 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 18/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 05731 về 58 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 76590 về 55 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 79421 về 53 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 31509 về 48 lần - win Đuôi 0 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 91547 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 19746 về 47 lần ;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 37540 về 55 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50467 về 63 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 80463 về 62 lần - win Tổng 3 ngày 2;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 17/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 05731 về 59 lần - win Đầu 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 65418 về 62 lần - win Đầu 8 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90153 về 61 lần - win Đầu 0 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 31570 về 58 lần - win Đuôi 0 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 57908 về 55 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49271 về 58 lần - win Đuôi 9 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 8 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 37541 về 54 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 1 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50632 về 52 lần - win Tổng 3 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 93067 về 58 lần - win Tổng 7 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 16/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 71096 về 59 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 97021 về 60 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 15697 về 57 lần - win Đầu 7 ngày 3;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 63491 về 52 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 79501 về 57 lần - win Đuôi 1 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 80425 về 56 lần - win Đuôi 0 ngày 3;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94036 về 60 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 90264 về 59 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94537 về 51 lần - win Tổng 9 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 15/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 71659 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 79560 về 58 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 61579 về 58 lần ;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58917 về 48 lần - win Đuôi 1 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 91754 về 57 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 85024 về 56 lần - win Đuôi 4 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 60159 về 52 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 50467 về 63 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 94531 về 52 lần - win Tổng 9 ngày 2;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 14/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 71659 về 57 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94567 về 53 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 95067 về 60 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 51874 về 49 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 81076 về 61 lần - win Đuôi 1 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 41657 về 61 lần - win Đuôi 4 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06185 về 51 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 32091 về 59 lần - win Tổng 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 2 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 72653 về 53 lần - win Tổng 6 ngày 1;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 13/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 90246 về 60 lần - win Đầu 2 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 94568 về 57 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 78910 về 60 lần - win Đầu 7 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 41937 về 61 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 81076 về 61 lần ;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 13940 về 57 lần - win Đuôi 9 ngày 2;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 9 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 47302 về 54 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 5 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 30291 về 59 lần - win Tổng 2 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 4 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 56490 về 62 lần - win Tổng 6 ngày 2;    

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ ĐẶC BIỆT NGÀY 12/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)

+ Thống kê đầu:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 75168 về 55 lần - win Đầu 7 ngày 2;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 91754 về 62 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đầu 96175 về 56 lần - win Đầu 9 ngày 1;    

+ Thống kê đuôi:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 15874 về 49 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 49317 về 64 lần - win Đuôi 9 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Đuôi 58021 về 57 lần - win Đuôi 5 ngày 1;    

+ Thống kê tổng:
Trong 30 lần đặc biệt về đầu 7 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 06185 về 54 lần - win Tổng 6 ngày 3;    

Trong 30 lần đặc biệt về đuôi 6 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 40962 về 49 lần - win Tổng 4 ngày 1;    

Trong 30 lần đặc biệt về tổng 3 gần đây, trong 3 ngày sau đó:
- Tổng 09718 về 63 lần ;