Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 28/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-4 + G5.5-1 --> 39,39 --> 19,19,91 ---> 15,51 - win 15 15 ngày 2;    
G4.4-1 + G7.3-1 --> 39,39 --> 91,19,19 ---> 15,51 - win 15 15 ngày 2;    

G1.1-4 + G2.1-5 --> 03,03 --> 45,54,54 ---> 43,34 - win 34 ngày 2;    
G1.1-4 + G5.6-4 --> 03,03 --> 45,54,54 ---> 43,34 - win 34 ngày 2;    

G1.1-4 + G2.2-2 --> 31,13 --> 45,54,54 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 2;    
G1.1-4 + G3.1-1 --> 31,13 --> 45,54,54 ---> 49,94 - win 49 49 94 ngày 2;    

G2.2-2 + G5.3-3 --> 10,10 --> 54,54,45 ---> 96,69 - win 96 ngày 3;    
G3.1-1 + G5.3-3 --> 10,10 --> 54,54,45 ---> 96,69 - win 96 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 37 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (30 lần) ;    13 (29 lần) - win 13 ngày 1;    56 (30 lần) - win 56 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 37 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (52 lần) - win 56 ngày 1;    25,52 (43 lần) ;    34,43 (45 lần) - win 34 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (49 lần) ;    04,40 (49 lần) - win 04 40 ngày 3;    34,43 (49 lần) - win 34 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    15 - win 15 15 ngày 2;    21 - win 21 ngày 2;    43;    54;    63;    67 - win 67 ngày 1;    95;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    27,72 - win 27 72 ngày 1;    67,76 - win 67 76 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-4 + G3.6-4 ---> 81,18 - win 81 18 ngày 1;    
G3.1-1 + G4.2-2 ---> 98,89 - win 89 ngày 1;    
G4.4-2 + G5.4-1 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 1;    
G4.2-2 + G6.2-3 ---> 81,18 - win 81 18 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.5-2 + G4.4-2 ---> 86,68 - win 68 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 27/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-5 + G4.1-3 --> 84,84 --> 13,31 ---> 01,10 - win 01 ngày 1;    
G4.1-3 + G6.2-2 --> 84,84 --> 31,13 ---> 10,01 - win 01 ngày 1;    

G3.3-5 + G5.3-3 --> 84,84 --> 10,10 ---> 04,40 - win 40 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.2-2 --> 84,84 --> 10,10 ---> 40,04 - win 40 ngày 1;    

G0.1-3 + G2.2-5 --> 91,19 --> 39,39 ---> 16,61;    
G0.1-3 + G5.5-3 --> 91,19 --> 39,39 ---> 16,61;    

G3.2-1 + G5.2-3 --> 96,69 --> 39,39 ---> 19,91 - win 19 19 91 ngày 1;    
G5.2-3 + G7.3-1 --> 69,96 --> 39,39 ---> 91,19 - win 91 19 19 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
62 (36 lần) - win 62 ngày 1;    15 (30 lần) - win 15 15 ngày 3;    10 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 91 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
48,84 (43 lần) - win 48 ngày 2;    22,77 (46 lần) - win 77 ngày 2;    00,55 (42 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (55 lần) - win 83 ngày 2;    67,76 (49 lần) - win 67 76 ngày 1;    01,10 (41 lần) - win 01 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (48 lần) - win 01 ngày 1;    04,40 (49 lần) - win 40 ngày 1;    14,41 (50 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
15 - win 15 15 ngày 3;    17;    21 - win 21 ngày 3;    41;    43 - win 43 ngày 1;    54 - win 54 54 ngày 1;    63;    66;    67 - win 67 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
12,21 - win 21 ngày 3;    27,72 - win 27 72 ngày 2;    67,76 - win 67 76 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-4 + G3.6-4 ---> 23,32 - win 32 ngày 2;    
G4.1-3 + G4.4-1 ---> 19,91 - win 19 19 91 ngày 1;    
G3.1-1 + G4.2-2 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    
G4.4-2 + G5.4-1 ---> 03,30;    
G3.3-4 + G3.5-3 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G4.2-2 + G6.2-3 ---> 63,36 - win 36 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.4-5 + G4.3-2 ---> 91,19 - win 91 19 19 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.5-2 + G4.4-2 ---> 30,03;    
G2.1-2 + G7.4-2 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    
G1.1-1 + G6.2-3 ---> 13,31 - win 31 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 26/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-1 + G3.4-4 --> 04,40 --> 51,15 ---> 78,87 - win 87 ngày 3;    
G3.4-4 + G4.1-4 --> 40,04 --> 15,51 ---> 87,78 - win 87 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
61 (21 lần) ;    40 (29 lần) - win 40 ngày 2;    18 (32 lần) - win 18 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 19 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (53 lần) ;    46,64 (46 lần) - win 46 64 ngày 2;    27,72 (46 lần) - win 72 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
21;    27 - win 27 ngày 3;    30;    41;    43 - win 43 ngày 2;    54 - win 54 54 ngày 2;    63 - win 63 ngày 1;    67 - win 67 ngày 2;    90;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
12,21;    27,72 - win 72 ngày 1;    45,54 - win 45 54 54 ngày 2;    67,76 - win 67 76 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-2 + G5.6-3 ---> 00;    
G5.5-1 + G7.3-2 ---> 96,69;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-4 + G3.6-4 ---> 50,05 - win 50 ngày 3;    
G4.1-3 + G4.4-1 ---> 33 - win 33 ngày 2;    
G3.1-1 + G4.2-2 ---> 18,81 - win 81 ngày 2;    
G4.4-2 + G5.4-1 ---> 87,78 - win 87 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.3-4 + G3.5-3 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G5.2-4 + G5.6-4 ---> 20,02 - win 20 ngày 1;    
G4.2-2 + G6.2-3 ---> 85,58 - win 85 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G4.4-3 + G5.1-2 ---> 55 - win 55 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 25/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (27 lần) ;    19 (31 lần) - win 19 ngày 1;    34 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 66 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (51 lần) - win 43 ngày 1;    28,82 (49 lần) ;    12,21 (38 lần) - win 21 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (46 lần) ;    35,53 (45 lần) - win 53 ngày 2;    23,32 (48 lần) - win 32 32 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (44 lần) - win 49 ngày 1;    11,66 (50 lần) - win 11 ngày 2;    68,86 (40 lần) - win 86 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (51 lần) - win 13 31 ngày 2;    79,97 (51 lần) - win 79 ngày 3;    59,95 (43 lần) - win 95 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (48 lần) - win 44 ngày 3;    56,65 (43 lần) - win 56 ngày 1;    12,21 (51 lần) - win 21 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (49 lần) - win 56 ngày 1;    29,92 (47 lần) ;    07,70 (36 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
30;    41;    54 - win 54 54 ngày 3;    63 - win 63 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-2 + G5.6-3 ---> 07,70;    
G3.4-3 + G3.6-5 ---> 22;    
G5.5-1 + G7.3-2 ---> 95,59 - win 95 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-4 + G3.6-4 ---> 45,54 - win 45 54 54 ngày 3;    
G4.1-3 + G4.4-1 ---> 82,28;    
G3.1-1 + G4.2-2 ---> 24,42 - win 42 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.4-2 + G5.4-1 ---> 22;    

- Cầu cận max:
G3.3-4 + G3.5-3 ---> 46,64 - win 46 64 ngày 3;    
G5.2-4 + G5.6-4 ---> 72,27 - win 72 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 24/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-1 + G2.2-4 --> 40,04 --> 30,30 ---> 92,29;    
G2.2-4 + G3.6-2 --> 04,40 --> 30,30 ---> 29,92;    
G0.1-1 + G6.1-3 --> 43,34 --> 30,30 ---> 92,29;    
G3.6-2 + G6.1-3 --> 43,34 --> 30,30 ---> 92,29;    

G3.3-1 + G3.6-4 --> 09,09,90 --> 90,90 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    
G4.3-3 + G6.2-1 --> 90,09,09 --> 90,90 ---> 58,85 - win 85 ngày 1;    

G0.1-1 + G6.2-1 --> 40,04 --> 30,30 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    
G3.6-2 + G6.2-1 --> 40,04 --> 30,30 ---> 98,89 - win 89 ngày 2;    

G0.1-1 + G3.5-1 --> 43,34 --> 30,30 ---> 99,99;    
G3.5-1 + G3.6-2 --> 34,43 --> 30,30 ---> 99,99;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 72 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
82 (32 lần) ;    10 (34 lần) - win 10 10 ngày 3;    33 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 72 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (47 lần) - win 01 ngày 1;    28,82 (54 lần) ;    67,76 (44 lần) - win 67 76 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (43 lần) - win 21 ngày 2;    29,92 (44 lần) ;    18,81 (45 lần) - win 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (48 lần) - win 01 ngày 1;    04,40 (49 lần) - win 04 40 ngày 1;    34,43 (49 lần) - win 43 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
30;    41 - win 41 ngày 1;    54 - win 54 ngày 1;    63 - win 63 ngày 1;    70;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.4-3 + G3.6-5 ---> 39,93 - win 39 39 ngày 3;    
G5.5-1 + G7.3-2 ---> 67,76 - win 67 76 ngày 1;    
G5.3-2 + G5.6-3 ---> 80,08 - win 80 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.3-4 + G3.6-4 ---> 88 - win 88 ngày 3;    
G4.1-3 + G4.4-1 ---> 48,84 - win 84 84 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.1-1 + G4.2-2 ---> 19,91 - win 19 91 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.4-2 + G5.4-1 ---> 97,79;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 23/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-4 + G4.2-3 --> 97,97 --> 09,09,90 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
G3.5-4 + G6.3-3 --> 97,97 --> 09,09,90 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    

G0.1-1 + G7.1-1 --> 97,97 --> 43,34 ---> 35,53;    
G4.3-4 + G5.5-3 --> 97,97 --> 34,43 ---> 35,53;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
14 (25 lần) ;    08 (29 lần) - win 08 ngày 1;    54 (27 lần) - win 54 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 54 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (53 lần) - win 16 61 ngày 1;    13,31 (48 lần) ;    89,98 (47 lần) - win 89 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (54 lần) - win 00 00 00 ngày 3;    35,53 (45 lần) ;    69,96 (50 lần) - win 96 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (51 lần) - win 17 ngày 1;    44,99 (47 lần) - win 44 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 67 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (45 lần) - win 07 ngày 1;    01,10 (48 lần) - win 01 ngày 1;    04,40 (47 lần) - win 40 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
70;    30 - win 30 30 ngày 1;    52 - win 52 ngày 2;    54 - win 54 ngày 2;    56 - win 56 ngày 3;    62 - win 62 ngày 2;    79;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.4-3 + G3.6-5 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    
G5.3-2 + G5.6-3 ---> 80,08 - win 08 ngày 1;    
G5.5-1 + G7.3-2 ---> 85,58 - win 58 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:G3.2-4 + G3.4-3 ---> 44 - win 44 ngày 1;    
G3.3-4 + G3.6-4 ---> 50,05;    

- Cầu chạm max:
G4.1-3 + G4.4-1 ---> 92,29;    

- Cầu cận max:
G3.1-1 + G4.2-2 ---> 92,29;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 22/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-3 + G5.3-2 --> 79,79,97 --> 97,97 ---> 11,11;    
G5.3-2 + G6.2-2 --> 97,79,79 --> 97,97 ---> 11,11;    

G2.1-3 + G3.3-2 --> 57,57 --> 97,97 ---> 12,21 - win 21 ngày 2;    
G3.3-2 + G6.2-2 --> 57,57 --> 97,97 ---> 21,12 - win 21 ngày 2;    

G2.1-3 + G4.3-4 --> 57,57 --> 97,97 ---> 13,31;    
G2.1-3 + G7.1-1 --> 57,57 --> 97,97 ---> 13,31;    
G4.3-4 + G6.2-2 --> 57,57 --> 97,97 ---> 31,13;    
G6.2-2 + G7.1-1 --> 57,57 --> 97,97 ---> 13,31;    

G2.1-3 + G4.3-1 --> 79,79,97 --> 97,97 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    
G4.3-1 + G6.2-2 --> 97,79,79 --> 97,97 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    

G2.1-3 + G3.2-4 --> 57,57 --> 97,97 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
G3.2-4 + G6.2-2 --> 57,57 --> 97,97 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G2.1-3 + G5.1-2 --> 79,79,97 --> 97,97 ---> 17,71 - win 17 ngày 1;    
G3.2-5 + G5.3-2 --> 79,79,97 --> 97,97 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    
G5.1-2 + G6.2-2 --> 97,79,79 --> 97,97 ---> 71,17 - win 17 ngày 1;    

G3.2-5 + G4.3-4 --> 57,57 --> 97,97 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G3.2-5 + G7.1-1 --> 57,57 --> 97,97 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G4.3-4 + G6.3-1 --> 57,57 --> 93,39 ---> 37,73 - win 73 ngày 3;    
G6.3-1 + G7.1-1 --> 57,57 --> 39,93 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 97 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
26 (34 lần) ;    93 (24 lần) - win 93 ngày 1;    30 (31 lần) - win 30 30 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 97 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (51 lần) - win 59 ngày 1;    39,93 (39 lần) - win 93 ngày 1;    08,80 (47 lần) - win 08 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (46 lần) - win 64 64 ngày 3;    38,83 (44 lần) - win 38 ngày 1;    69,96 (48 lần) - win 96 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (53 lần) ;    79,97 (51 lần) - win 97 ngày 1;    46,64 (54 lần) - win 64 64 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
69,96 (43 lần) - win 96 ngày 3;    38,83 (45 lần) - win 38 ngày 1;    46,64 (46 lần) - win 64 64 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
70;    02;    12;    30 - win 30 30 ngày 2;    36;    51 - win 51 ngày 2;    52 - win 52 ngày 3;    54 - win 54 ngày 1;    56;    79;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 07 ngày 1;    44,99 - win 44 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-2 + G5.6-3 ---> 12,21 - win 21 ngày 2;    
G5.5-1 + G7.3-2 ---> 96,69 - win 96 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G3.4-3 ---> 77;    

- Cầu chạm max:
G3.1-1 + G3.5-3 ---> 16,61 - win 61 ngày 1;    G1.1-4 + G3.1-1 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    
G5.1-1 + G7.3-1 ---> 27,72 - win 27 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.1-1 + G5.4-3 ---> 19,91 - win 19 ngày 1;    
G4.1-3 + G4.4-1 ---> 46,64 - win 64 64 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-3 + G5.4-2 --> 56,56,56 --> 83,83 ---> 53,35 - win 53 ngày 2;    
G4.4-3 + G7.2-1 --> 56,56,56 --> 83,83 ---> 53,35 - win 53 ngày 2;    

G3.1-3 + G6.3-1 --> 86,86 --> 77,77 ---> 63,36 - win 63 ngày 2;    
G5.6-3 + G6.3-1 --> 86,86 --> 77,77 ---> 63,36 - win 63 ngày 2;    

G3.2-4 + G6.3-1 --> 86,86 --> 57,57 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 1;    
G4.3-4 + G6.3-1 --> 86,86 --> 57,57 ---> 93,39 - win 93 39 ngày 1;    

G0.1-3 + G4.4-3 --> 56,56,56 --> 83,83 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G3.4-3 + G3.6-3 --> 56,56,56 --> 83,83 ---> 54,45 - win 54 ngày 1;    

G3.5-5 + G4.3-1 --> 17,71 --> 79,79,97 ---> 59,95 - win 59 ngày 2;    
G3.5-5 + G5.3-2 --> 17,71 --> 79,79,97 ---> 59,95 - win 59 ngày 2;    

G3.1-3 + G3.5-3 --> 86,86 --> 57,57 ---> 68,86;    
G3.5-3 + G5.6-3 --> 86,86 --> 57,57 ---> 86,68;    

G3.1-3 + G4.3-1 --> 87,87,78 --> 79,79,97 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    
G3.1-3 + G5.3-2 --> 87,87,78 --> 79,79,97 ---> 69,96 - win 96 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.6-3 --> 78,87,87 --> 97,79,79 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    
G5.3-2 + G5.6-3 --> 78,87,87 --> 97,79,79 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    

G2.1-3 + G4.3-1 --> 17,71 --> 79,79,97 ---> 79,97 - win 97 97 ngày 1;    
G2.1-3 + G5.3-2 --> 17,71 --> 79,79,97 ---> 79,97 - win 97 97 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
29 (29 lần) - win 29 ngày 1;    35 (29 lần) ;    06 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 52 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (46 lần) - win 29 ngày 1;    35,53 (47 lần) - win 53 ngày 2;    06,60 (45 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (42 lần) - win 01 ngày 3;    48,84 (51 lần) - win 84 ngày 2;    18,81 (49 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (50 lần) - win 01 ngày 3;    13,31 (48 lần) - win 13 ngày 1;    34,43 (47 lần) - win 43 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
70 - win 70 ngày 1;    02;    12;    18;    30 - win 30 30 ngày 3;    36;    53 - win 53 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 70 ngày 1;    36,63 - win 63 ngày 2;    44,99 - win 44 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-2 + G5.6-3 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G3.4-3 ---> 95,59 - win 59 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.1-1 + G3.5-3 ---> 28,82 - win 82 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.3-5 + G4.2-1 --> 32,32,32 --> 78,87,87 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;    
G4.2-1 + G7.2-2 --> 32,32,32 --> 87,87,78 ---> 16,61 - win 61 ngày 3;    
G3.3-5 + G5.6-4 --> 28,28,82 --> 71,17 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;    
G5.6-4 + G7.2-2 --> 82,28,28 --> 17,71 ---> 16,61 - win 61 ngày 3;    

G1.1-1 + G3.6-4 --> 81,18 --> 63,36 ---> 18,81;    
G5.4-2 + G6.3-2 --> 81,18 --> 63,36 ---> 81,18;    

G3.2-1 + G3.3-5 --> 82,28,28 --> 87,87,78 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G3.2-1 + G7.2-2 --> 82,28,28 --> 87,87,78 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G3.3-5 + G5.3-1 --> 32,32,32 --> 78,87,87 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    
G5.3-1 + G7.2-2 --> 32,32,32 --> 87,87,78 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    
G3.3-5 + G6.3-3 --> 32,32,32 --> 71,17 ---> 62,26 - win 62 ngày 1;    
G6.3-3 + G7.2-2 --> 32,32,32 --> 17,71 ---> 26,62 - win 62 ngày 1;    

G2.1-3 + G3.3-5 --> 72,72,27 --> 17,71 ---> 76,67 - win 67 ngày 1;    
G2.1-3 + G7.2-2 --> 72,72,27 --> 17,71 ---> 76,67 - win 67 ngày 1;    
G3.3-5 + G3.5-5 --> 32,32,32 --> 71,17 ---> 67,76 - win 67 ngày 1;    
G3.5-5 + G7.2-2 --> 32,32,32 --> 17,71 ---> 76,67 - win 67 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
53 (28 lần) - win 53 ngày 3;    12 (30 lần) ;    52 (31 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 17 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (49 lần) ;    03,30 (47 lần) - win 30 ngày 1;    14,41 (48 lần) - win 41 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (50 lần) - win 01 ngày 1;    56,65 (42 lần) - win 56 ngày 1;    19,91 (43 lần) - win 19 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (43 lần) - win 01 ngày 1;    67,76 (48 lần) - win 67 ngày 1;    38,83 (55 lần) - win 83 83 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
00;    02;    18;    30 - win 30 ngày 1;    36;    44;    49 - win 49 ngày 2;    53 - win 53 ngày 3;    70 - win 70 ngày 1;    76 - win 76 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
36,63 - win 63 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-4 + G4.3-3 ---> 91,19 - win 19 ngày 3;    
G5.3-2 + G5.6-3 ---> 97,79 - win 97 79 79 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-4 + G3.4-3 ---> 53,35 - win 53 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.6-4 + G5.4-4 ---> 83,38 - win 83 83 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/05/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-1 + G4.4-4 --> 13,13 --> 32,32,32 ---> 83,38 - win 83 83 ngày 2;    
G4.4-4 + G5.3-1 --> 13,13 --> 32,32,32 ---> 38,83 - win 83 83 ngày 2;    

G3.6-2 + G4.2-1 --> 13,13 --> 32,32,32 ---> 58,85;    
G3.6-2 + G5.3-1 --> 13,13 --> 32,32,32 ---> 58,85;    

G4.2-1 + G7.4-1 --> 41,41 --> 32,32,32 ---> 87,78 - win 87 87 78 ngày 1;    
G5.3-1 + G7.4-1 --> 41,41 --> 32,32,32 ---> 87,78 - win 87 87 78 ngày 1;    

G4.2-1 + G4.3-4 --> 41,41 --> 32,32,32 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    
G4.3-4 + G5.3-1 --> 41,41 --> 32,32,32 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    
G4.2-1 + G5.6-3 --> 13,13 --> 32,32,32 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    
G5.3-1 + G5.6-3 --> 13,13 --> 32,32,32 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 32 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
45 (31 lần) - win 45 ngày 2;    50 (34 lần) - win 50 ngày 1;    21 (22 lần) - win 21 21 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 32 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
23,32 (45 lần) ;    05,50 (48 lần) - win 50 ngày 1;    07,70 (44 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (53 lần) - win 64 ngày 3;    23,32 (47 lần) ;    13,31 (56 lần) - win 31 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
29,92 (44 lần) - win 29 ngày 1;    44,99 (43 lần) - win 99 ngày 2;    03,30 (40 lần) - win 30 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (53 lần) ;    49,94 (50 lần) - win 49 ngày 3;    13,31 (51 lần) - win 31 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (49 lần) - win 56 56 56 ngày 1;    29,92 (47 lần) - win 29 ngày 1;    04,40 (45 lần) - win 04 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
02 - win 02 ngày 1;    30 - win 30 ngày 2;    36 - win 36 ngày 1;    49 - win 49 ngày 3;    53;    70 - win 70 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
79,97 - win 79 79 97 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-4 + G4.3-3 ---> 32,23;    
G5.3-2 + G5.6-3 ---> 78,87 - win 78 87 87 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G1.1-1 + G4.3-2 ---> 68,86 - win 86 86 ngày 1;    
G3.2-4 + G3.4-3 ---> 85,58;    

- Cầu cận max:
G4.2-4 + G5.4-3 ---> 63,36 - win 63 36 ngày 1;    THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI