Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G5.6-1 --> 62,26 --> 90,09 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
G4.3-3 + G5.6-1 --> 62,26 --> 90,09 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    

G2.1-5 + G5.2-2 --> 98,98 --> 41,41 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G4.3-2 + G5.2-2 --> 98,98 --> 41,41 ---> 41,14 - win 41 ngày 2;    
G4.3-4 + G5.6-3 --> 98,98 --> 41,41 ---> 14,41 - win 41 ngày 2;    

G2.1-5 + G5.6-3 --> 98,98 --> 41,41 ---> 44,44;    
G4.3-2 + G5.6-3 --> 98,98 --> 41,41 ---> 44,44;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 87 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (27 lần) ;    21 (29 lần) - win 21 ngày 1;    83 (31 lần) - win 83 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 87 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (55 lần) - win 12 21 ngày 1;    07,70 (47 lần) - win 70 ngày 2;    79,97 (47 lần) - win 97 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
57,75 (46 lần) - win 57 ngày 2;    67,76 (47 lần) - win 67 ngày 1;    07,70 (48 lần) - win 70 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
44;    59 - win 59 ngày 1;    29 - win 29 ngày 2;    32 - win 32 ngày 2;    33;    50 - win 50 ngày 2;    61;    84;    90 - win 90 ngày 3;    96 - win 96 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
05,50 - win 50 ngày 2;    09,90 - win 09 90 ngày 3;    44,99;    48,84;    59,95 - win 59 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.4-1 + G5.6-4 ---> 23,32 - win 32 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-2 + G5.6-3 ---> 04,40;    

- Cầu cận max:
G1.1-4 + G3.6-3 ---> 47,74;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-4 + G5.6-1 --> 57,75 --> 62,26 ---> 30,03;    
G5.2-4 + G5.6-1 --> 57,75 --> 62,26 ---> 30,03;    
G5.6-1 + G7.2-1 --> 75,57 --> 26,62 ---> 03,30;    

G3.1-4 + G3.5-1 --> 57,75 --> 62,26 ---> 31,13 - win 13 ngày 2;    
G3.5-1 + G5.2-4 --> 75,57 --> 26,62 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    
G3.5-1 + G7.2-1 --> 75,57 --> 26,62 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    

G3.1-4 + G3.6-1 --> 54,54 --> 62,26 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 1;    
G3.6-1 + G5.2-4 --> 54,54 --> 26,62 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 1;    
G3.6-1 + G7.2-1 --> 54,54 --> 26,62 ---> 33,33 - win 33 33 ngày 1;    

G1.1-3 + G3.1-4 --> 75,57 --> 26,62 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    
G1.1-3 + G5.2-4 --> 75,57 --> 26,62 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    
G1.1-3 + G7.2-1 --> 75,57 --> 26,62 ---> 43,34 - win 43 ngày 1;    

G1.1-2 + G5.3-3 --> 46,64 --> 21,21 ---> 36,63 - win 63 ngày 1;    
G2.1-3 + G5.3-3 --> 46,64 --> 21,21 ---> 36,63 - win 63 ngày 1;    
G3.1-4 + G5.3-3 --> 56,65 --> 62,26 ---> 36,63 - win 63 ngày 1;    
G5.2-4 + G5.3-3 --> 56,65 --> 62,26 ---> 36,63 - win 63 ngày 1;    
G5.3-3 + G7.2-1 --> 65,56 --> 26,62 ---> 63,36 - win 63 ngày 1;    

G1.1-2 + G4.1-1 --> 46,64 --> 21,21 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G2.1-3 + G4.1-1 --> 46,64 --> 21,21 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G1.1-2 + G5.1-2 --> 54,54 --> 21,21 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G2.1-3 + G5.1-2 --> 54,54 --> 21,21 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G3.1-4 + G4.1-1 --> 56,65 --> 62,26 ---> 37,73 - win 73 ngày 2;    
G4.1-1 + G5.2-4 --> 65,56 --> 26,62 ---> 73,37 - win 73 ngày 2;    
G4.1-1 + G7.2-1 --> 65,56 --> 26,62 ---> 73,37 - win 73 ngày 2;    

G0.1-3 + G3.1-4 --> 54,54 --> 26,62 ---> 83,38 - win 83 ngày 2;    
G0.1-3 + G5.2-4 --> 54,54 --> 26,62 ---> 83,38 - win 83 ngày 2;    
G0.1-3 + G7.2-1 --> 54,54 --> 26,62 ---> 83,38 - win 83 ngày 2;    
G1.1-2 + G5.5-4 --> 54,54 --> 21,21 ---> 38,83 - win 83 ngày 2;    
G2.1-3 + G5.5-4 --> 54,54 --> 21,21 ---> 38,83 - win 83 ngày 2;    

G5.2-2 + G7.3-1 --> 75,57 --> 81,18 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 1;    
G5.6-3 + G7.3-1 --> 75,57 --> 81,18 ---> 44,44 - win 44 44 ngày 1;    

G2.2-3 + G5.2-2 --> 57,75 --> 98,98 ---> 84,48;    
G2.2-3 + G5.6-3 --> 57,75 --> 98,98 ---> 84,48;    

G2.2-2 + G4.1-4 --> 75,57 --> 97,79 ---> 59,95 - win 59 ngày 1;    
G3.2-1 + G4.1-4 --> 75,57 --> 97,79 ---> 59,95 - win 59 ngày 1;    

G0.1-2 + G5.1-2 --> 75,57 --> 62,26 ---> 97,79 - win 79 ngày 1;    
G3.6-3 + G5.1-2 --> 75,57 --> 62,26 ---> 97,79 - win 79 ngày 1;    

G0.1-2 + G5.5-4 --> 75,57 --> 62,26 ---> 98,89 - win 98 89 ngày 2;    
G3.6-3 + G5.5-4 --> 75,57 --> 62,26 ---> 98,89 - win 98 89 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
65 (26 lần) ;    63 (29 lần) - win 63 ngày 1;    47 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (43 lần) - win 56 ngày 3;    47,74 (41 lần) ;    17,71 (51 lần) - win 71 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (45 lần) ;    16,61 (43 lần) - win 16 ngày 1;    23,32 (46 lần) - win 32 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (51 lần) ;    44,99 (43 lần) - win 44 ngày 1;    05,50 (46 lần) - win 50 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
44 - win 44 ngày 1;    14;    29 - win 29 ngày 3;    32 - win 32 ngày 3;    50 - win 50 ngày 1;    59 - win 59 ngày 1;    90 - win 90 ngày 1;    96 - win 96 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
09,90 - win 09 90 ngày 1;    23,32 - win 32 ngày 3;    44,99 - win 44 ngày 1;    47,74;    48,84;    59,95 - win 59 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G3.6-1 ---> 13,31 - win 13 ngày 2;    
G3.4-1 + G5.6-4 ---> 33 - win 33 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-2 + G5.6-3 ---> 94,49 - win 49 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-1 + G7.3-1 --> 37,73,73 --> 75,57 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    
G4.3-2 + G7.3-1 --> 37,73,73 --> 75,57 ---> 91,19 - win 91 ngày 1;    

G1.1-3 + G5.5-4 --> 50,05 --> 75,57 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 2;    
G5.1-2 + G5.6-1 --> 50,05 --> 57,75 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 2;    

G2.2-2 + G5.5-4 --> 50,05 --> 75,57 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    
G5.1-2 + G5.2-1 --> 50,05 --> 57,75 ---> 29,92 - win 92 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
37 (33 lần) ;    10 (29 lần) ;    79 (23 lần) - win 79 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 55 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (52 lần) - win 60 ngày 1;    01,10 (44 lần) - win 01 ngày 2;    79,97 (39 lần) - win 79 97 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04 - win 04 ngày 2;    06 - win 06 ngày 2;    14;    29;    32;    44 - win 44 ngày 2;    96 - win 96 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
09,90 - win 90 ngày 1;    47,74;    48,84 - win 48 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G3.6-1 ---> 22 - win 22 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-2 + G5.6-3 ---> 68,86;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-4 + G5.3-2 --> 69,96 --> 05,50 ---> 02,20 - win 02 02 ngày 2;    
G3.2-4 + G5.4-1 --> 69,96 --> 05,50 ---> 02,20 - win 02 02 ngày 2;    

G2.1-3 + G4.3-2 --> 92,29 --> 73,73,37 ---> 47,74 - win 74 ngày 1;    
G2.1-3 + G7.1-2 --> 92,29 --> 73,73,37 ---> 47,74 - win 74 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 09 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
97 (37 lần) - win 97 ngày 2;    81 (26 lần) - win 81 ngày 2;    43 (29 lần) - win 43 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 09 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
38,83 (58 lần) - win 83 ngày 1;    79,97 (54 lần) - win 79 97 ngày 2;    34,43 (45 lần) - win 43 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
57,75 (50 lần) - win 57 75 ngày 1;    44,99 (51 lần) - win 44 ngày 1;    28,82 (42 lần) - win 28 82 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (54 lần) - win 25 ngày 1;    09,90 (49 lần) - win 90 ngày 2;    29,92 (43 lần) - win 29 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (53 lần) - win 79 97 ngày 2;    09,90 (47 lần) - win 90 ngày 2;    59,95 (43 lần) - win 59 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01 - win 01 ngày 3;    04 - win 04 ngày 3;    14;    20;    29 - win 29 ngày 1;    66;    96 - win 96 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
09,90 - win 90 ngày 2;    48,84 - win 84 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G3.6-1 ---> 74,47 - win 74 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G0.1-2 + G5.6-3 ---> 77 - win 77 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G4.1-2 + G4.2-3 ---> 47,74 - win 74 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 11/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.2-5 + G5.2-1 --> 78,78 --> 69,96 ---> 40,04;    
G5.2-1 + G5.3-3 --> 78,78 --> 96,69 ---> 04,40;    

G2.2-2 + G3.2-4 --> 78,78 --> 96,69 ---> 50,05 - win 50 05 ngày 1;    
G3.2-4 + G5.5-1 --> 78,78 --> 69,96 ---> 05,50 - win 05 50 ngày 1;    

G3.6-1 + G5.4-3 --> 66,66 --> 69,96 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    
G3.6-1 + G7.4-2 --> 66,66 --> 69,96 ---> 12,21 - win 21 ngày 1;    

G0.1-1 + G3.5-2 --> 65,65 --> 29,92 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
G1.1-2 + G3.5-2 --> 65,65 --> 29,92 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
G0.1-1 + G4.2-2 --> 66,66 --> 29,92 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    
G1.1-2 + G4.2-2 --> 66,66 --> 29,92 ---> 41,14 - win 14 ngày 1;    

G5.1-4 + G5.4-3 --> 65,65 --> 09,90 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    
G5.1-4 + G7.4-2 --> 65,65 --> 09,90 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 1;    

G3.6-5 + G5.4-3 --> 66,66 --> 29,92 ---> 32,23 - win 23 ngày 1;    
G3.6-5 + G7.4-2 --> 66,66 --> 29,92 ---> 32,23 - win 23 ngày 1;    

G0.1-1 + G5.4-3 --> 66,66 --> 29,92 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    
G0.1-1 + G7.4-2 --> 66,66 --> 29,92 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.4-3 --> 66,66 --> 29,92 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    
G1.1-2 + G7.4-2 --> 66,66 --> 29,92 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    

G5.4-3 + G5.6-2 --> 66,66 --> 96,69 ---> 29,92 - win 29 ngày 2;    
G5.6-2 + G7.4-2 --> 66,66 --> 69,96 ---> 92,29 - win 29 ngày 2;    

G3.2-1 + G6.2-2 --> 18,81 --> 09,90 ---> 36,63 - win 63 ngày 3;    
G3.2-1 + G6.3-2 --> 18,81 --> 09,90 ---> 36,63 - win 63 ngày 3;    

G0.1-1 + G5.4-1 --> 66,66 --> 29,92 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    
G1.1-2 + G5.4-1 --> 66,66 --> 29,92 ---> 45,54 - win 54 ngày 1;    

G3.2-5 + G6.2-2 --> 78,78 --> 69,96 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G3.2-5 + G6.3-2 --> 78,78 --> 69,96 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.2-2 --> 78,78 --> 69,96 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.3-2 --> 78,78 --> 69,96 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G3.6-2 + G6.2-2 --> 78,78 --> 29,92 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G3.6-2 + G6.3-2 --> 78,78 --> 29,92 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    

G0.1-1 + G2.1-3 --> 66,66 --> 29,92 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    
G1.1-2 + G2.1-3 --> 66,66 --> 29,92 ---> 47,74 - win 74 ngày 2;    

G1.1-3 + G6.2-2 --> 18,81 --> 09,90 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 2;    
G1.1-3 + G6.3-2 --> 18,81 --> 09,90 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 2;    
G3.4-1 + G6.2-2 --> 78,78 --> 29,92 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 2;    
G3.4-1 + G6.3-2 --> 78,78 --> 29,92 ---> 56,65 - win 56 65 ngày 2;    

G2.2-2 + G3.3-4 --> 78,78 --> 90,09 ---> 57,75 - win 57 75 ngày 2;    
G3.3-4 + G5.5-1 --> 78,78 --> 09,90 ---> 75,57 - win 75 57 ngày 2;    

G2.2-2 + G6.3-1 --> 78,78 --> 96,69 ---> 58,85;    
G5.5-1 + G6.3-1 --> 78,78 --> 96,69 ---> 58,85;    

G3.4-3 + G6.2-2 --> 18,81 --> 09,90 ---> 76,67;    
G3.4-3 + G6.3-2 --> 18,81 --> 09,90 ---> 76,67;    

G3.1-4 + G6.2-2 --> 18,81 --> 69,96 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    
G3.1-4 + G6.3-2 --> 18,81 --> 69,96 ---> 96,69 - win 96 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (25 lần) ;    26 (23 lần) - win 26 ngày 3;    12 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 65 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (52 lần) - win 21 ngày 1;    26,62 (39 lần) - win 62 ngày 2;    67,76 (43 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (50 lần) - win 07 70 ngày 1;    37,73 (44 lần) - win 37 73 73 ngày 1;    19,91 (46 lần) - win 91 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    10;    14 - win 14 ngày 1;    20;    29 - win 29 ngày 2;    66;    89;    96 - win 96 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10;    09,90 - win 09 ngày 1;    48,84 - win 84 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G3.6-1 ---> 61,16 - win 61 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G0.1-2 + G5.6-3 ---> 48,84 - win 84 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 10/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G5.1-2 + G5.2-2 --> 04,40 --> 66,66 ---> 14,41 - win 14 ngày 2;    
G5.2-2 + G7.4-1 --> 40,04 --> 66,66 ---> 41,14 - win 14 ngày 2;    

G3.1-3 + G6.1-1 --> 40,04 --> 81,18 ---> 71,17 - win 71 ngày 3;    
G3.2-3 + G6.1-1 --> 40,04 --> 81,18 ---> 71,17 - win 71 ngày 3;    

G3.5-2 + G5.1-2 --> 40,04 --> 65,65 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    
G3.5-2 + G7.4-1 --> 40,04 --> 65,65 ---> 91,19 - win 91 ngày 2;    

G4.2-2 + G4.4-2 --> 15,15 --> 65,65 ---> 93,39 - win 93 ngày 2;    
G4.4-2 + G7.4-2 --> 15,15 --> 65,65 ---> 39,93 - win 93 ngày 2;    

G2.2-4 + G3.1-3 --> 64,46 --> 18,81 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G2.2-4 + G3.2-3 --> 64,46 --> 18,81 ---> 57,75 - win 75 ngày 1;    
G3.1-3 + G4.1-3 --> 40,04 --> 78,78 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    
G3.2-3 + G4.1-3 --> 40,04 --> 78,78 ---> 75,57 - win 75 ngày 1;    

G3.1-3 + G3.2-5 --> 40,04 --> 78,78 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    
G3.2-3 + G3.2-5 --> 40,04 --> 78,78 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    
G3.1-3 + G5.3-3 --> 46,64 --> 78,78 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.3-3 --> 46,64 --> 78,78 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    
G3.2-4 + G5.5-2 --> 15,15 --> 78,78 ---> 67,76 - win 76 ngày 1;    
G3.2-4 + G6.2-3 --> 15,15 --> 78,78 ---> 67,76 - win 76 ngày 1;    

G4.2-2 + G5.6-2 --> 15,15 --> 66,66 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 1;    
G5.6-2 + G7.4-2 --> 15,15 --> 66,66 ---> 69,96 - win 69 96 ngày 1;    

G4.2-2 + G7.3-1 --> 15,15 --> 65,65 ---> 98,89 - win 98 ngày 3;    
G7.3-1 + G7.4-2 --> 15,15 --> 65,65 ---> 89,98 - win 98 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
39 (32 lần) ;    63 (29 lần) ;    47 (28 lần) - win 47 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 26 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (42 lần) - win 65 ngày 1;    47,74 (41 lần) - win 47 74 ngày 1;    36,63 (57 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
16,61 (53 lần) - win 61 ngày 1;    79,97 (49 lần) ;    26,62 (44 lần) - win 62 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01;    10;    29 - win 29 ngày 1;    66;    89;    96 - win 96 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10;    03,30 - win 03 ngày 3;    09,90 - win 09 90 ngày 1;    14,41 - win 14 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.5-1 + G3.6-1 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G0.1-2 + G5.6-3 ---> 97,79;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 09/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-2 + G1.1-1 --> 61,61 --> 46,64 ---> 30,03;    
G0.1-3 + G4.3-2 --> 61,61 --> 64,46 ---> 30,03;    

G0.1-2 + G3.3-1 --> 61,61 --> 40,04 ---> 39,93 - win 93 ngày 3;    
G0.1-2 + G5.2-4 --> 61,61 --> 40,04 ---> 39,93 - win 93 ngày 3;    

G3.1-5 + G3.3-1 --> 61,61 --> 40,04 ---> 49,94 - win 94 ngày 3;    
G3.1-5 + G5.2-4 --> 61,61 --> 40,04 ---> 49,94 - win 94 ngày 3;    

G3.2-3 + G3.3-1 --> 61,61 --> 40,04 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.2-4 --> 61,61 --> 40,04 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.6-4 --> 61,61 --> 46,64 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    
G3.4-5 + G6.3-1 --> 61,61 --> 46,64 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    

G3.3-1 + G3.4-5 --> 61,61 --> 04,40 ---> 99,99;    
G3.4-5 + G5.2-4 --> 61,61 --> 40,04 ---> 99,99;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 33 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
66 (29 lần) - win 66 66 ngày 1;    68 (29 lần) ;    88 (23 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 33 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
15,51 (52 lần) - win 15 ngày 3;    11,66 (45 lần) - win 66 66 ngày 1;    68,86 (48 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (44 lần) - win 21 ngày 3;    44,99 (45 lần) - win 44 44 ngày 1;    17,71 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (41 lần) - win 65 65 ngày 1;    49,94 (55 lần) - win 94 ngày 3;    25,52 (46 lần) - win 52 ngày 3;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (53 lần) - win 44 44 ngày 1;    34,43 (48 lần) ;    29,92 (45 lần) - win 92 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
01 - win 01 ngày 1;    10;    29 - win 29 ngày 2;    41;    89;    96 - win 96 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 01 ngày 1;    03,30;    09,90 - win 09 90 ngày 2;    12,21 - win 21 ngày 3;    68,86;    

- Cầu cận max:
G4.4-1 + G7.3-1 ---> 35,53 - win 53 53 ngày 1;    
G2.2-5 + G5.4-3 ---> 06,60 - win 06 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 08/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-4 + G3.2-3 --> 16,16 --> 61,61 ---> 64,46 - win 64 46 ngày 1;    
G3.2-3 + G6.3-1 --> 16,16 --> 61,61 ---> 46,64 - win 46 64 ngày 1;    

G2.2-4 + G3.3-4 --> 63,63 --> 61,61 ---> 69,96 - win 69 96 ngày 3;    
G3.3-4 + G6.3-1 --> 63,63 --> 61,61 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 51 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
01 (27 lần) - win 01 ngày 2;    39 (28 lần) ;    26 (35 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 51 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (50 lần) - win 10 ngày 1;    02,20 (42 lần) - win 20 ngày 2;    26,62 (50 lần) - win 26 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (46 lần) - win 04 40 ngày 1;    17,71 (45 lần) ;    18,81 (46 lần) - win 18 81 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (55 lần) ;    09,90 (48 lần) - win 09 ngày 1;    49,94 (46 lần) - win 49 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    10 - win 10 ngày 1;    29 - win 29 ngày 1;    48;    68;    78 - win 78 78 ngày 2;    82 - win 82 ngày 3;    89 - win 89 ngày 1;    92 - win 92 ngày 2;    96 - win 96 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 ngày 1;    03,30 - win 30 ngày 1;    09,90 - win 09 ngày 1;    12,21;    68,86;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.2-2 + G5.3-2 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;    
G6.1-3 + G6.3-3 ---> 75,57 - win 75 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G0.1-2 + G5.1-2 ---> 40,04 - win 40 04 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 07/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.3-3 + G5.3-4 --> 66,66 --> 16,16 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 1;    
G5.3-4 + G5.6-4 --> 66,66 --> 16,16 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 1;    

G4.3-3 + G5.2-1 --> 66,66 --> 10,10 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    
G5.2-1 + G5.6-4 --> 66,66 --> 10,10 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    

G4.3-1 + G4.3-3 --> 66,66 --> 41,41,14 ---> 61,16 - win 61 61 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.6-4 --> 66,66 --> 41,41,14 ---> 61,16 - win 61 61 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
19 (30 lần) - win 19 ngày 1;    88 (26 lần) ;    02 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (48 lần) - win 20 ngày 3;    11,66 (41 lần) - win 11 66 ngày 1;    47,74 (41 lần) - win 47 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
18,81 (47 lần) - win 18 81 ngày 3;    16,61 (49 lần) - win 61 61 ngày 1;    36,63 (50 lần) - win 36 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (52 lần) - win 44 ngày 1;    29,92 (46 lần) - win 29 ngày 2;    34,43 (47 lần) - win 43 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 3 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (50 lần) - win 79 ngày 2;    16,61 (52 lần) - win 61 61 ngày 1;    49,94 (49 lần) - win 49 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
89 - win 89 ngày 2;    08;    09 - win 09 ngày 2;    10 - win 10 ngày 2;    27;    29 - win 29 ngày 2;    48;    68;    92 - win 92 ngày 3;    96 - win 96 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 01 ngày 1;    03,30 - win 03 ngày 1;    08,80 - win 80 ngày 2;    09,90 - win 90 ngày 1;    12,21 - win 12 ngày 1;    13,31;    29,92 - win 29 ngày 2;    89,98 - win 89 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.2-2 + G5.3-2 ---> 45,54;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 06/06/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G5.6-2 + G6.2-1 --> 18,18 --> 92,29 ---> 49,94 - win 49 ngày 3;    
G5.6-2 + G7.2-2 --> 18,18 --> 92,29 ---> 49,94 - win 49 ngày 3;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
10 (30 lần) - win 10 10 ngày 1;    20 (26 lần) - win 20 ngày 1;    47 (31 lần) - win 47 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 56 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (52 lần) - win 73 ngày 3;    02,20 (43 lần) - win 20 ngày 1;    14,41 (51 lần) - win 14 41 41 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
08;    09 - win 09 ngày 3;    10 - win 10 10 ngày 1;    12 - win 12 ngày 2;    27;    29 - win 29 ngày 3;    89 - win 89 ngày 3;    96 - win 96 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 03 ngày 2;    08,80 - win 80 ngày 3;    09,90 - win 90 ngày 1;    12,21 - win 12 ngày 2;    29,92 - win 29 ngày 3;    89,98 - win 89 ngày 3;    

+ Cầu chạy ổn định:

G3.2-2 + G5.3-2 ---> 70,07 - win 07 07 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G1.1-5 + G3.2-4 ---> 90,09 - win 90 ngày 1;    THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI