Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 24/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.4-5 + G3.6-5 --> 48,48 --> 89,89 ---> 09,90 - win 90 90 ngày 1;    
G3.4-5 + G4.4-4 --> 48,48 --> 89,89 ---> 09,90 - win 90 90 ngày 1;    

G2.2-1 + G4.1-3 --> 26,26 --> 40,04 ---> 64,46 - win 46 ngày 2;    
G2.2-1 + G5.5-4 --> 26,26 --> 40,04 ---> 64,46 - win 46 ngày 2;    

G4.1-3 + G6.3-1 --> 26,26 --> 04,40 ---> 48,84;    
G5.5-4 + G6.3-1 --> 26,26 --> 04,40 ---> 48,84;    

G3.6-5 + G5.4-3 --> 48,48 --> 89,89 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 1;    
G4.4-4 + G5.4-3 --> 48,48 --> 89,89 ---> 96,69 - win 96 69 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 53 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
07 (36 lần) - win 07 ngày 2;    04 (34 lần) - win 04 ngày 1;    76 (28 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 53 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (52 lần) - win 70 ngày 1;    09,90 (40 lần) - win 90 90 ngày 1;    46,64 (44 lần) - win 46 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
07,70 (51 lần) - win 70 ngày 1;    37,73 (43 lần) - win 37 ngày 1;    48,84 (53 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (51 lần) - win 44 99 ngày 1;    29,92 (45 lần) - win 92 ngày 2;    46,64 (42 lần) - win 46 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
15,51 (34 lần) - win 51 ngày 1;    27,72 (41 lần) ;    57,75 (42 lần) - win 75 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
18;    20 - win 20 ngày 3;    31 - win 31 ngày 1;    50;    51 - win 51 ngày 1;    64;    66;    70 - win 70 ngày 1;    79;    95;    98 - win 98 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    18,81;    39,93 - win 39 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-3 + G5.4-1 ---> 47,74 - win 47 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.6-4 + G5.6-2 ---> 89,98 - win 89 89 98 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 23/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
88 (27 lần) - win 88 ngày 1;    19 (28 lần) - win 19 ngày 2;    02 (30 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 88 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (48 lần) - win 20 ngày 1;    11,66 (43 lần) ;    27,72 (50 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    18;    20 - win 20 ngày 1;    31 - win 31 ngày 2;    50;    51 - win 51 ngày 2;    58;    66;    70 - win 70 ngày 2;    79 - win 79 ngày 1;    95;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66;    15,51 - win 51 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-3 + G5.4-1 ---> 87,78 - win 87 87 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G2.1-3 + G7.1-1 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G1.1-2 + G6.3-1 ---> 24,42 - win 24 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.2-3 + G7.4-2 ---> 83,38 - win 83 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 22/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.5-4 + G5.1-3 --> 05,50 --> 64,64 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    
G3.5-4 + G5.2-4 --> 05,50 --> 64,64 ---> 38,83 - win 38 ngày 1;    

G3.4-1 + G5.1-3 --> 05,50 --> 64,64 ---> 98,89 - win 89 89 ngày 2;    
G3.4-1 + G5.2-4 --> 05,50 --> 64,64 ---> 98,89 - win 89 89 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 37 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (30 lần) - win 52 ngày 3;    56 (31 lần) - win 56 ngày 3;    43 (26 lần) - win 43 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 37 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
25,52 (43 lần) - win 25 ngày 1;    56,65 (52 lần) - win 56 ngày 3;    48,84 (46 lần) - win 48 48 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (44 lần) - win 79 ngày 2;    56,65 (43 lần) - win 56 ngày 3;    07,70 (44 lần) - win 70 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    20 - win 20 ngày 1;    31 - win 31 ngày 3;    50 - win 50 ngày 1;    51 - win 51 ngày 3;    54;    66 - win 66 ngày 1;    70 - win 70 ngày 1;    95 - win 95 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 11 66 ngày 1;    14,41 - win 41 41 ngày 2;    15,51 - win 51 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.2-3 + G5.4-1 ---> 57,75 - win 75 ngày 2;    
G5.1-3 + G7.2-2 ---> 84,48 - win 48 48 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G2.1-3 + G7.1-1 ---> 10,01;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 06 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (30 lần) ;    75 (31 lần) - win 75 ngày 3;    49 (32 lần) - win 49 49 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 06 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (40 lần) - win 87 ngày 1;    49,94 (48 lần) - win 49 49 ngày 1;    25,52 (44 lần) - win 52 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (54 lần) - win 34 ngày 1;    16,61 (43 lần) - win 61 ngày 1;    78,87 (53 lần) - win 87 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (52 lần) - win 12 ngày 2;    56,65 (54 lần) ;    26,62 (45 lần) - win 26 26 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05;    10;    14;    20 - win 20 ngày 2;    31 - win 31 ngày 1;    50 - win 50 ngày 2;    51 - win 51 ngày 1;    62;    66 - win 66 ngày 2;    70 - win 70 ngày 2;    95 - win 95 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
07,70 - win 70 ngày 2;    11,66 - win 11 66 ngày 2;    15,51 - win 51 ngày 1;    45,54 - win 45 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-4 + G5.6-2 ---> 36,63 - win 36 ngày 1;    
G1.1-5 + G4.3-4 ---> 81,18 - win 18 18 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.2-3 + G5.4-1 ---> 74,47 - win 47 ngày 2;    
G0.1-2 + G3.4-4 ---> 72,27 - win 72 ngày 1;    
G5.1-3 + G7.2-2 ---> 68,86 - win 68 ngày 3;    
G4.2-3 + G5.1-1 ---> 80,08 - win 08 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.2-1 + G5.4-2 --> 56,56 --> 59,59,59,95 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 3;    
G4.4-2 + G6.2-3 --> 56,56 --> 59,59,59,95 ---> 11,11 - win 11 11 ngày 3;    

G5.2-4 + G5.6-4 --> 79,97 --> 02,20 ---> 54,45;    
G5.5-2 + G5.6-4 --> 79,97 --> 02,20 ---> 54,45;    

G3.2-4 + G5.6-4 --> 79,97 --> 42,24,24,24 ---> 64,46 - win 64 64 ngày 2;    
G5.6-4 + G7.4-2 --> 97,79 --> 24,24,24,42 ---> 46,64 - win 64 64 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 01 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
12 (33 lần) - win 12 ngày 3;    57 (31 lần) ;    71 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 01 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (54 lần) - win 21 ngày 1;    17,71 (50 lần) ;    22,77 (49 lần) - win 22 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
34,43 (56 lần) - win 34 ngày 2;    26,62 (47 lần) - win 26 26 ngày 3;    37,73 (48 lần) - win 73 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05 - win 05 ngày 1;    10;    20 - win 20 ngày 3;    31 - win 31 ngày 1;    51 - win 51 ngày 2;    62;    70 - win 70 ngày 3;    95 - win 95 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 ngày 1;    15,51 - win 15 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G4.3-1 + G6.1-3 ---> 44;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-4 + G5.6-2 ---> 02,20 - win 20 ngày 3;    
G1.1-5 + G4.3-4 ---> 54,45;    

- Cầu cận max:
G2.1-4 + G7.4-2 ---> 16,61 - win 16 ngày 1;    
G5.2-4 + G5.3-4 ---> 58,85 - win 58 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G3.1-3 + G5.2-4 --> 94,49 --> 97,79 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    
G3.3-5 + G5.2-4 --> 94,49 --> 97,79 ---> 80,08 - win 80 ngày 2;    

G3.1-3 + G6.3-1 --> 94,49 --> 97,79 ---> 81,18 - win 18 ngày 2;    
G3.3-5 + G6.3-1 --> 94,49 --> 97,79 ---> 81,18 - win 18 ngày 2;    

G5.4-2 + G6.3-2 --> 62,62 --> 56,56 ---> 93,39 - win 39 39 ngày 2;    
G6.1-2 + G6.3-2 --> 62,62 --> 56,56 ---> 93,39 - win 39 39 ngày 2;    

G3.1-3 + G7.4-2 --> 94,49 --> 97,79 ---> 84,48 - win 48 ngày 3;    
G3.3-5 + G7.4-2 --> 94,49 --> 97,79 ---> 84,48 - win 48 ngày 3;    

G4.4-4 + G5.4-2 --> 12,21,21 --> 56,56 ---> 49,94 - win 49 49 ngày 3;    
G4.4-4 + G6.1-2 --> 12,21,21 --> 56,56 ---> 49,94 - win 49 49 ngày 3;    

G4.2-1 + G5.4-2 --> 12,21,21 --> 56,56 ---> 59,95 - win 59 59 59 95 ngày 1;    
G4.2-1 + G6.1-2 --> 12,21,21 --> 56,56 ---> 59,95 - win 59 59 59 95 ngày 1;    
G4.4-2 + G5.6-2 --> 94,49 --> 56,56 ---> 59,95 - win 59 59 59 95 ngày 1;    
G4.4-2 + G6.2-3 --> 94,49 --> 56,56 ---> 59,95 - win 59 59 59 95 ngày 1;    

G4.2-4 + G5.4-2 --> 12,21,21 --> 56,56 ---> 99,99;    
G4.2-4 + G6.1-2 --> 12,21,21 --> 56,56 ---> 99,99;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
90 (29 lần) ;    69 (33 lần) - win 69 ngày 3;    82 (30 lần) - win 82 82 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (56 lần) - win 02 20 ngày 1;    69,96 (51 lần) - win 69 ngày 3;    49,94 (51 lần) - win 49 49 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
59,95 (56 lần) - win 59 59 59 95 ngày 1;    38,83 (40 lần) - win 83 ngày 2;    44,99 (45 lần) - win 44 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05 - win 05 ngày 2;    10;    20 - win 20 ngày 1;    31 - win 31 ngày 1;    51 - win 51 ngày 3;    61 - win 61 ngày 3;    62;    76;    95 - win 95 ngày 1;    99;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 ngày 1;    15,51 - win 15 ngày 1;    22,77 - win 22 ngày 2;    67,76;    

+ Cầu vượt max:
G4.4-4 + G5.6-2 ---> 49,94 - win 49 49 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G3.5-2 + G5.4-3 ---> 75,57 - win 57 ngày 1;    
G1.1-5 + G4.3-4 ---> 79,97 - win 79 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Thống kê khi đặc biệt về 94 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
42 (23 lần) - win 42 ngày 2;    40 (32 lần) - win 40 ngày 2;    61 (35 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 94 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (52 lần) - win 40 ngày 2;    16,61 (50 lần) - win 16 ngày 3;    35,53 (50 lần) - win 53 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (47 lần) - win 02 20 ngày 2;    07,70 (53 lần) - win 07 70 ngày 1;    16,61 (44 lần) - win 16 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
05 - win 05 ngày 3;    10 - win 10 ngày 1;    11;    20 - win 20 ngày 2;    51 - win 51 ngày 1;    52;    61;    76;    95 - win 95 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 ngày 2;    15,51 - win 51 ngày 1;    22,77 - win 22 ngày 3;    67,76;    

- Cầu chạm max:
G4.4-4 + G5.6-2 ---> 55;    

- Cầu cận max:
G3.5-2 + G5.4-3 ---> 21,12 - win 21 ngày 3;    
G1.1-5 + G4.3-4 ---> 35,53 - win 53 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:G4.3-4 + G5.2-1 --> 41,14 --> 95,95 ---> 02,20 - win 02 20 ngày 3;    
G4.3-4 + G5.5-1 --> 41,14 --> 95,95 ---> 02,20 - win 02 20 ngày 3;    

G3.1-1 + G4.3-4 --> 14,41 --> 98,98 ---> 50,05 - win 05 ngày 1;    
G3.2-5 + G4.3-4 --> 14,41 --> 98,98 ---> 50,05 - win 05 ngày 1;    

G3.4-1 + G5.2-1 --> 31,13 --> 35,35 ---> 22,22;    
G3.4-1 + G5.5-1 --> 31,13 --> 35,35 ---> 22,22;    

G4.1-4 + G5.2-1 --> 31,13 --> 35,35 ---> 32,23 - win 32 ngày 1;    
G4.1-4 + G5.5-1 --> 31,13 --> 35,35 ---> 32,23 - win 32 ngày 1;    

G5.2-1 + G7.4-2 --> 14,41 --> 50,05 ---> 24,42 - win 42 ngày 1;    
G5.5-1 + G7.4-2 --> 14,41 --> 50,05 ---> 24,42 - win 42 ngày 1;    

G2.2-5 + G5.2-1 --> 41,14 --> 95,95 ---> 62,26 - win 62 62 ngày 1;    
G2.2-5 + G5.5-1 --> 41,14 --> 95,95 ---> 62,26 - win 62 62 ngày 1;    
G5.2-1 + G5.5-2 --> 13,31 --> 50,05 ---> 26,62 - win 62 62 ngày 1;    
G5.5-1 + G5.5-2 --> 13,31 --> 50,05 ---> 26,62 - win 62 62 ngày 1;    

G3.2-3 + G5.2-1 --> 31,13 --> 95,95 ---> 82,28 - win 28 ngày 2;    
G3.2-3 + G5.5-1 --> 31,13 --> 95,95 ---> 82,28 - win 28 ngày 2;    

G3.1-4 + G5.2-1 --> 31,13 --> 35,35 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    
G3.1-4 + G5.5-1 --> 31,13 --> 35,35 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    

G2.2-5 + G3.1-1 --> 41,14 --> 98,98 ---> 65,56 - win 56 56 ngày 2;    
G2.2-5 + G3.2-5 --> 41,14 --> 98,98 ---> 65,56 - win 56 56 ngày 2;    

G3.1-1 + G3.2-3 --> 13,31 --> 98,98 ---> 58,85 - win 58 85 ngày 3;    
G3.2-3 + G3.2-5 --> 31,13 --> 98,98 ---> 85,58 - win 85 58 ngày 3;    

G4.2-2 + G5.3-1 --> 62,26,26 --> 76,76,67 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.5-3 --> 62,26,26 --> 76,76,67 ---> 66,66 - win 66 66 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
94 (36 lần) - win 94 ngày 1;    66 (23 lần) - win 66 ngày 1;    68 (25 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 64 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (58 lần) - win 49 94 ngày 1;    56,65 (42 lần) - win 56 56 ngày 2;    79,97 (37 lần) - win 79 97 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
37,73 (44 lần) - win 73 ngày 1;    07,70 (48 lần) - win 07 ngày 1;    48,84 (53 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (52 lần) - win 44 ngày 3;    29,92 (44 lần) - win 92 ngày 1;    04,40 (45 lần) - win 40 ngày 3;    

+ Thống kê khi tổng 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (50 lần) - win 62 62 ngày 1;    02,20 (51 lần) - win 02 20 ngày 3;    11,66 (45 lần) - win 66 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    20 - win 20 ngày 3;    51 - win 51 ngày 1;    61;    76;    90 - win 90 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
11,66 - win 66 ngày 1;    15,51 - win 51 ngày 1;    22,77 - win 77 ngày 1;    

- Cầu chạm max:
G3.3-5 + G7.3-2 ---> 98,89 - win 89 89 ngày 1;    G3.3-4 + G3.5-2 ---> 98,89 - win 89 89 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-4 + G5.6-2 ---> 14,41 - win 14 ngày 2;    
G3.3-5 + G6.1-2 ---> 92,29 - win 92 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.4-2 ---> 62,26 - win 62 62 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G4.1-1 + G5.6-2 --> 62,26 --> 65,65 ---> 60,06;    
G4.3-1 + G5.6-2 --> 62,26 --> 65,65 ---> 60,06;    

G5.3-1 + G5.5-4 --> 03,03 --> 26,26,62 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    
G5.5-3 + G5.5-4 --> 03,03 --> 26,26,62 ---> 61,16 - win 61 ngày 1;    

G5.1-1 + G5.5-1 --> 15,51 --> 41,14 ---> 25,52 - win 25 ngày 2;    
G5.4-4 + G5.5-1 --> 15,51 --> 41,14 ---> 25,52 - win 25 ngày 2;    

G3.5-3 + G5.3-1 --> 03,03 --> 62,26,26 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    
G3.5-3 + G5.5-3 --> 03,03 --> 62,26,26 ---> 46,64 - win 64 ngày 1;    

G3.6-3 + G4.1-1 --> 26,62 --> 26,26,62 ---> 56,65 - win 56 56 ngày 3;    
G3.6-3 + G4.3-1 --> 26,62 --> 26,26,62 ---> 56,65 - win 56 56 ngày 3;    
G5.3-1 + G5.3-3 --> 04,40,40 --> 26,26,62 ---> 65,56 - win 56 56 ngày 3;    
G5.3-3 + G5.5-3 --> 40,40,04 --> 62,26,26 ---> 56,65 - win 56 56 ngày 3;    

G4.1-1 + G5.6-1 --> 67,76 --> 62,26,26 ---> 67,76 - win 67 76 76 ngày 1;    
G4.3-1 + G5.6-1 --> 67,76 --> 62,26,26 ---> 67,76 - win 67 76 76 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 31 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (32 lần) ;    05 (35 lần) - win 05 ngày 1;    81 (31 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 31 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
78,87 (48 lần) ;    38,83 (45 lần) - win 83 ngày 1;    05,50 (46 lần) - win 05 50 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
36,63 (57 lần) ;    44,99 (48 lần) - win 99 ngày 1;    17,71 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi đầu 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
44,99 (46 lần) - win 99 ngày 1;    47,74 (47 lần) ;    00,55 (47 lần) - win 55 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (51 lần) - win 12 21 21 ngày 2;    56,65 (55 lần) - win 56 56 ngày 3;    68,86 (50 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (49 lần) - win 66 ngày 1;    38,83 (53 lần) - win 83 ngày 1;    48,84 (53 lần) - win 84 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
04;    20 - win 20 20 ngày 1;    51 - win 51 ngày 2;    61 - win 61 ngày 1;    76 - win 76 76 ngày 1;    90 - win 90 ngày 3;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 51 ngày 2;    22,77 - win 77 ngày 2;    

+ Cầu chạy ổn định:

G2.2-4 + G4.2-3 ---> 62,26 - win 62 62 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G5.1-3 + G7.2-1 ---> 41,14 - win 41 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G7.3-2 ---> 60,06;    
G1.1-1 + G5.1-3 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    
G3.3-4 + G3.5-2 ---> 27,72;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/02/2024
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-5 + G3.6-2 --> 05,50,50 --> 04,40,40 ---> 41,14 - win 41 14 ngày 1;    
G3.3-1 + G5.2-1 --> 05,50,50 --> 40,40,04 ---> 41,14 - win 41 14 ngày 1;    

G2.2-2 + G3.2-5 --> 11,11 --> 74,74,74 ---> 51,15 - win 51 ngày 1;    
G3.2-5 + G3.4-2 --> 11,11 --> 74,74,74 ---> 15,51 - win 51 ngày 1;    

G2.1-4 + G5.2-1 --> 05,50,50 --> 40,40,04 ---> 71,17;    
G3.6-2 + G4.3-3 --> 50,50,05 --> 40,40,04 ---> 17,71;    
G3.6-2 + G5.1-4 --> 50,50,05 --> 40,40,04 ---> 17,71;    
G3.5-2 + G4.3-3 --> 03,03 --> 03,03 ---> 17,71;    
G3.5-2 + G5.1-4 --> 03,03 --> 03,03 ---> 17,71;    
G4.3-3 + G6.1-3 --> 03,03 --> 04,40,40 ---> 71,17;    
G5.1-4 + G6.1-3 --> 03,03 --> 04,40,40 ---> 71,17;    
G4.3-3 + G7.3-1 --> 02,20 --> 03,03 ---> 71,17;    
G5.1-4 + G7.3-1 --> 02,20 --> 03,03 ---> 71,17;    

G2.2-2 + G5.3-4 --> 11,11 --> 40,40,04 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    
G3.4-2 + G5.3-4 --> 11,11 --> 40,40,04 ---> 52,25 - win 52 ngày 1;    

G3.1-5 + G5.5-3 --> 03,03 --> 03,03 ---> 72,27;    
G5.3-1 + G6.3-1 --> 03,03 --> 03,03 ---> 27,72;    
G4.3-3 + G7.2-1 --> 03,03 --> 90,90 ---> 72,27;    
G5.1-4 + G7.2-1 --> 03,03 --> 90,90 ---> 72,27;    

G4.3-3 + G5.6-4 --> 03,03 --> 04,40,40 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G5.1-4 + G5.6-4 --> 03,03 --> 04,40,40 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G4.3-3 + G7.1-2 --> 02,20 --> 03,03 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    
G5.1-4 + G7.1-2 --> 02,20 --> 03,03 ---> 73,37 - win 73 ngày 3;    

G3.2-1 + G3.4-1 --> 03,03 --> 37,37 ---> 83,38 - win 83 ngày 2;    
G3.4-1 + G5.4-2 --> 03,03 --> 37,37 ---> 38,83 - win 83 ngày 2;    

G3.2-1 + G3.3-1 --> 03,03 --> 74,74,74 ---> 84,48 - win 84 ngày 2;    
G3.3-1 + G5.4-2 --> 03,03 --> 74,74,74 ---> 48,84 - win 84 ngày 2;    

G4.3-3 + G5.5-4 --> 03,03 --> 03,03 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    
G5.1-4 + G5.5-4 --> 03,03 --> 03,03 ---> 76,67 - win 76 ngày 1;    

G0.1-2 + G4.3-3 --> 50,50,05 --> 90,90 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 3;    
G0.1-2 + G5.1-4 --> 50,50,05 --> 90,90 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 3;    
G3.1-5 + G4.3-3 --> 03,03 --> 03,03 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 3;    
G3.1-5 + G5.1-4 --> 03,03 --> 03,03 ---> 77,77 - win 77 77 ngày 3;    

G2.1-4 + G3.2-1 --> 03,03 --> 74,74,74 ---> 78,87;    
G2.1-4 + G5.4-2 --> 03,03 --> 74,74,74 ---> 78,87;    
G3.2-1 + G6.3-1 --> 03,03 --> 37,37 ---> 87,78;    
G5.4-2 + G6.3-1 --> 03,03 --> 37,37 ---> 87,78;    
G4.3-3 + G6.3-2 --> 05,50,50 --> 90,90 ---> 78,87;    
G5.1-4 + G6.3-2 --> 05,50,50 --> 90,90 ---> 78,87;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
64 (37 lần) - win 64 ngày 2;    77 (29 lần) - win 77 ngày 3;    34 (27 lần) - win 34 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (55 lần) - win 64 ngày 2;    22,77 (48 lần) - win 22 ngày 1;    67,76 (49 lần) - win 76 ngày 1;    

+ Thống kê khi đuôi 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (47 lần) - win 49 94 ngày 3;    47,74 (43 lần) ;    34,43 (46 lần) - win 34 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
79,97 (46 lần) - win 79 ngày 1;    24,42 (40 lần) - win 42 ngày 3;    44,99 (47 lần) - win 44 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
57,75 (50 lần) - win 57 ngày 3;    07,70 (50 lần) - win 70 ngày 1;    08,80 (48 lần) - win 08 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
42 - win 42 ngày 3;    51 - win 51 ngày 1;    61 - win 61 ngày 1;    76 - win 76 ngày 1;    90;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
15,51 - win 51 ngày 1;    22,77 - win 22 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G7.2-1 ---> 02,20 - win 20 ngày 1;    
G5.1-3 + G7.2-1 ---> 32,23 - win 32 ngày 3;    
G3.6-3 + G6.1-2 ---> 25,52 - win 52 ngày 1;    THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI