Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO MIỀN BẮC

Xem thống kê từ ngày đến ngày
Chỉ thành viên Pro mới được xem thống kê mới nhất, xem Bảng phí Pro

THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 21/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-3 + G5.1-3 --> 33,33 --> 83,38 ---> 50,05 - win 50 ngày 2;    
G2.2-3 + G7.3-2 --> 33,33 --> 83,38 ---> 50,05 - win 50 ngày 2;    

G3.2-3 + G5.1-4 --> 34,34,43 --> 42,42 ---> 09,90 - win 09 ngày 1;    
G3.2-3 + G7.1-2 --> 34,34,43 --> 42,42 ---> 09,90 - win 09 ngày 1;    

G3.4-3 + G4.2-2 --> 56,56,56,56 --> 10,10 ---> 23,32 - win 32 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.5-1 --> 56,56,56,56 --> 10,10 ---> 32,23 - win 32 ngày 1;    

G1.1-2 + G4.2-2 --> 56,56,56,56 --> 10,10 ---> 43,34 - win 34 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.2-2 --> 56,56,56,56 --> 10,10 ---> 34,43 - win 34 ngày 1;    

G4.2-2 + G5.1-1 --> 62,62,26 --> 09,90 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 1;    
G4.2-2 + G5.6-2 --> 62,62,26 --> 09,90 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 1;    

G2.1-4 + G3.6-3 --> 62,62,26 --> 38,83 ---> 68,86 - win 68 86 ngày 1;    
G2.1-4 + G4.4-4 --> 62,62,26 --> 38,83 ---> 68,86 - win 68 86 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 92 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
44 (35 lần) - win 44 44 ngày 2;    47 (35 lần) ;    16 (30 lần) - win 16 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 92 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
26,62 (50 lần) - win 26 62 ngày 1;    44,99 (46 lần) - win 44 44 ngày 2;    08,80 (46 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (55 lần) ;    11,66 (51 lần) ;    67,76 (49 lần) - win 67 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    05 - win 05 ngày 3;    22 - win 22 ngày 2;    23;    26 - win 26 ngày 1;    46 - win 46 ngày 2;    56 - win 56 ngày 2;    60 - win 60 ngày 2;    72 - win 72 ngày 3;    74 - win 74 ngày 2;    95;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
06,60 - win 60 ngày 2;    22,77 - win 22 ngày 2;    44,99 - win 44 44 ngày 2;    79,97 - win 79 97 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 36,63 - win 36 63 ngày 1;    
G3.6-3 + G4.1-2 ---> 89,98 - win 98 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G4.4-2 + G5.3-4 ---> 70,07 - win 70 07 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G3.3-5 + G4.1-2 ---> 99;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 20/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.1-1 + G5.4-2 --> 47,74 --> 04,04 ---> 81,18 - win 18 ngày 2;    
G5.4-2 + G5.5-2 --> 74,47 --> 04,04 ---> 18,81 - win 18 ngày 2;    

G1.1-1 + G5.2-1 --> 44,44 --> 26,62,62 ---> 55,55;    
G3.2-4 + G5.2-1 --> 44,44 --> 26,62,62 ---> 55,55;    

G2.1-1 + G5.3-3 --> 47,74 --> 04,04 ---> 86,68 - win 86 68 ngày 2;    
G5.3-3 + G5.5-2 --> 74,47 --> 04,04 ---> 68,86 - win 68 86 ngày 2;    
G3.2-5 + G3.4-1 --> 31,13 --> 56,56,56,56 ---> 68,86 - win 68 86 ngày 2;    
G3.5-2 + G3.5-5 --> 31,13 --> 56,56,56,56 ---> 86,68 - win 86 68 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
82 (32 lần) - win 82 ngày 1;    90 (27 lần) - win 90 ngày 1;    49 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 03 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (55 lần) - win 20 ngày 2;    49,94 (53 lần) - win 94 ngày 3;    26,62 (42 lần) - win 26 62 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
00,55 (45 lần) - win 00 ngày 2;    02,20 (45 lần) - win 20 ngày 2;    01,10 (37 lần) - win 10 10 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 8 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
46,64 (47 lần) - win 64 ngày 2;    69,96 (46 lần) - win 69 ngày 3;    11,66 (44 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
03,30 (46 lần) ;    29,92 (45 lần) - win 29 29 92 ngày 1;    46,64 (43 lần) - win 64 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 9 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
56,65 (47 lần) - win 56 ngày 3;    19,91 (51 lần) - win 19 ngày 3;    59,95 (51 lần) - win 59 ngày 2;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (49 lần) - win 94 ngày 3;    07,70 (47 lần) ;    02,20 (46 lần) - win 20 ngày 2;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03;    05 - win 05 ngày 1;    11;    22 - win 22 ngày 1;    23;    26 - win 26 ngày 2;    46 - win 46 ngày 3;    56 - win 56 ngày 3;    60 - win 60 ngày 1;    72;    74 - win 74 ngày 3;    78;    89;    95;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 20 ngày 2;    06,60 - win 60 ngày 1;    22,77 - win 22 77 ngày 1;    47,74 - win 74 ngày 3;    79,97 - win 79 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.3-2 + G5.4-1 ---> 07,70;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 85,58 - win 85 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.6-3 + G4.1-2 ---> 88;    

- Cầu cận max:
G4.4-2 + G5.3-4 ---> 31,13 - win 31 ngày 2;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 19/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G5.1-2 + G6.3-2 --> 11,11 --> 31,13 ---> 78,87;    
G5.4-4 + G6.3-2 --> 11,11 --> 31,13 ---> 78,87;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
64 (36 lần) - win 64 ngày 3;    30 (38 lần) ;    22 (39 lần) - win 22 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 70 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
22,77 (53 lần) - win 22 77 ngày 2;    46,64 (48 lần) - win 46 ngày 1;    03,30 (50 lần) - win 03 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (46 lần) - win 42 42 ngày 2;    46,64 (45 lần) - win 46 ngày 1;    11,66 (45 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03 - win 03 ngày 1;    05 - win 05 ngày 2;    11;    20 - win 20 ngày 3;    22 - win 22 ngày 2;    23 - win 23 ngày 1;    26 - win 26 ngày 1;    46 - win 46 ngày 1;    56 - win 56 56 56 56 ngày 1;    74;    78;    89;    95;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
01,10 - win 10 10 ngày 2;    02,20 - win 20 ngày 3;    05,50 - win 05 ngày 2;    22,77 - win 22 77 ngày 2;    47,74;    58,85 - win 85 ngày 3;    79,97 - win 79 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 58,85 - win 85 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G2.1-1 + G3.6-2 ---> 07,70 - win 70 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.4-1 + G7.2-2 ---> 27,72 - win 72 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 18/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-3 + G2.1-5 --> 72,72 --> 50,05 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    
G0.1-3 + G3.4-2 --> 72,72 --> 50,05 ---> 37,73 - win 37 ngày 1;    

G2.1-4 + G2.1-5 --> 12,21 --> 50,05 ---> 67,76;    
G2.1-4 + G3.4-2 --> 12,21 --> 50,05 ---> 67,76;    
G2.1-5 + G3.2-3 --> 72,72 --> 06,06,60 ---> 76,67;    
G3.2-3 + G3.4-2 --> 72,72 --> 60,06,06 ---> 67,76;    

G3.3-3 + G5.5-4 --> 81,18 --> 50,05 ---> 86,68;    
G5.5-4 + G6.2-3 --> 18,81 --> 05,50 ---> 68,86;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
38 (27 lần) - win 38 ngày 3;    76 (34 lần) ;    06 (32 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 89 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
06,60 (57 lần) - win 60 ngày 1;    15,51 (42 lần) ;    38,83 (35 lần) - win 38 83 ngày 3;    

+ Thống kê khi đầu 2 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
04,40 (46 lần) - win 04 04 ngày 2;    79,97 (50 lần) - win 79 79 97 97 ngày 1;    11,66 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
01,10 (44 lần) - win 10 10 ngày 3;    67,76 (47 lần) ;    14,41 (56 lần) - win 41 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03 - win 03 ngày 1;    05 - win 05 ngày 3;    10 - win 10 10 ngày 3;    11;    20;    26 - win 26 ngày 1;    46 - win 46 ngày 2;    56 - win 56 56 56 56 ngày 2;    74 - win 74 ngày 1;    78;    89;    95 - win 95 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 1;    05,50 - win 05 ngày 3;    22,77 - win 22 ngày 1;    29,92 - win 92 ngày 2;    47,74 - win 47 74 ngày 1;    

+ Cầu vượt max:
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 10,01 - win 10 10 ngày 3;    

- Cầu cận max:
G2.1-1 + G3.6-2 ---> 45,54 - win 54 ngày 3;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 17/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-2 + G5.4-4 --> 12,21 --> 92,92 ---> 21,12 - win 21 ngày 3;    
G5.4-4 + G6.3-1 --> 21,12 --> 92,92 ---> 12,21 - win 21 ngày 3;    

G2.2-2 + G4.3-3 --> 12,21 --> 72,72 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 2;    
G4.3-3 + G6.3-1 --> 21,12 --> 72,72 ---> 22,22 - win 22 22 ngày 2;    

G5.1-1 + G5.5-3 --> 26,26 --> 92,92 ---> 42,24;    
G5.4-2 + G5.5-3 --> 26,26 --> 92,92 ---> 42,24;    

G2.2-2 + G5.3-2 --> 12,21 --> 72,72 ---> 28,82;    
G5.3-2 + G6.3-1 --> 21,12 --> 72,72 ---> 82,28;    

G3.4-1 + G5.1-1 --> 26,26 --> 92,92 ---> 44,44 - win 44 44 44 44 ngày 2;    
G3.4-1 + G5.4-2 --> 26,26 --> 92,92 ---> 44,44 - win 44 44 44 44 ngày 2;    

G3.3-3 + G4.2-1 --> 58,58,85 --> 81,18 ---> 59,95 - win 95 ngày 2;    
G5.5-1 + G6.2-3 --> 58,58,85 --> 18,81 ---> 95,59 - win 95 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 81 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
47 (32 lần) - win 47 ngày 1;    52 (30 lần) ;    80 (35 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 81 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
47,74 (52 lần) - win 47 ngày 1;    45,54 (47 lần) ;    59,95 (46 lần) - win 95 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 6 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
13,31 (46 lần) - win 13 31 ngày 2;    57,75 (49 lần) - win 75 ngày 1;    11,66 (44 lần) - win 11 11 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
03 - win 03 ngày 2;    05 - win 05 ngày 1;    10;    11 - win 11 11 ngày 1;    26 - win 26 ngày 2;    33 - win 33 33 ngày 3;    39;    56 - win 56 56 56 56 ngày 3;    74 - win 74 ngày 2;    77;    78 - win 78 ngày 1;    89 - win 89 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
02,20 - win 02 ngày 2;    03,30 - win 03 ngày 2;    05,50 - win 05 50 ngày 1;    22,77 - win 22 ngày 2;    29,92 - win 92 ngày 3;    49,94;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 60,06 - win 60 06 06 ngày 1;    
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 49,94;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 16/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G5.2-3 --> 58,85 --> 49,49 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    
G4.2-3 + G5.2-3 --> 58,85 --> 49,49 ---> 40,04 - win 04 ngày 1;    

G0.1-5 + G7.3-1 --> 58,85 --> 49,49 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    
G4.2-3 + G7.3-1 --> 58,85 --> 49,49 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
49 (34 lần) ;    02 (30 lần) - win 02 ngày 3;    03 (34 lần) - win 03 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 24 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (50 lần) ;    38,83 (52 lần) - win 83 ngày 1;    16,61 (47 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
49,94 (51 lần) ;    02,20 (46 lần) - win 20 ngày 1;    07,70 (48 lần) - win 07 ngày 1;    

+ Thống kê khi tổng 7 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
19,91 (64 lần) - win 19 ngày 2;    48,84 (46 lần) ;    00,55 (44 lần) ;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
39;    05 - win 05 ngày 2;    10;    11 - win 11 11 ngày 2;    26 - win 26 ngày 3;    56 - win 56 ngày 1;    74 - win 74 ngày 3;    77;    78 - win 78 ngày 2;    87;    89 - win 89 ngày 1;    94;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
03,30 - win 03 ngày 3;    22,77 - win 22 ngày 1;    29,92 - win 92 92 ngày 1;    39,93 - win 93 ngày 2;    49,94;    78,87 - win 78 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 71,17;    
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 26,62 - win 26 ngày 3;    

- Cầu chạm max:
G4.2-1 + G6.2-3 ---> 18,81 - win 18 81 ngày 1;    
G1.1-3 + G3.6-4 ---> 42,24 - win 42 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 15/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G1.1-5 + G4.3-4 --> 50,05 --> 85,58 ---> 10,01 - win 10 ngày 1;    
G1.1-5 + G7.4-1 --> 50,05 --> 85,58 ---> 10,01 - win 10 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
08 (33 lần) - win 08 ngày 3;    75 (28 lần) - win 75 ngày 1;    41 (32 lần) - win 41 ngày 1;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 79 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (47 lần) - win 08 ngày 3;    09,90 (54 lần) - win 09 ngày 3;    56,65 (44 lần) - win 56 ngày 2;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
02,20 (53 lần) - win 20 ngày 2;    11,66 (46 lần) - win 11 11 ngày 3;    14,41 (44 lần) - win 41 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 1;    11 - win 11 11 ngày 3;    26 - win 26 26 ngày 1;    39;    45 - win 45 ngày 2;    47 - win 47 ngày 3;    74 - win 74 ngày 1;    77;    78 - win 78 ngày 3;    87;    89 - win 89 ngày 2;    94;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
49,94 - win 49 49 ngày 1;    78,87 - win 78 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-5 + G4.2-1 ---> 58,85 - win 58 58 85 ngày 1;    
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 06,60 - win 06 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.4-1 + G6.1-1 ---> 25,52;    
G2.2-1 + G3.6-4 ---> 64,46 - win 46 ngày 1;    

- Cầu cận max:
G4.2-1 + G6.2-3 ---> 88;    
G3.1-2 + G4.4-2 ---> 46,64 - win 46 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 14/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G5.6-2 --> 64,46,46 --> 50,05 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    
G0.1-5 + G6.3-1 --> 64,46,46 --> 50,05 ---> 54,45 - win 54 ngày 2;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 75 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
52 (25 lần) ;    81 (27 lần) - win 81 ngày 3;    83 (37 lần) - win 83 ngày 2;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 75 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
18,81 (52 lần) - win 18 81 ngày 3;    25,52 (40 lần) ;    35,53 (49 lần) - win 35 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 4 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
08,80 (49 lần) ;    69,96 (40 lần) ;    36,63 (44 lần) - win 63 ngày 1;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 1;    11 - win 11 ngày 1;    26 - win 26 ngày 1;    39 - win 39 ngày 1;    45 - win 45 ngày 3;    47;    62;    74 - win 74 ngày 1;    78 - win 78 ngày 1;    87;    89 - win 89 ngày 3;    94;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
49,94 - win 49 ngày 1;    78,87 - win 78 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.6-1 + G7.1-2 ---> 70,07 - win 07 ngày 3;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-5 + G4.2-1 ---> 91,19;    
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 55;    

- Cầu cận max:
G3.1-2 + G5.6-4 ---> 01,10 - win 10 ngày 1;    
G5.3-3 + G6.2-2 ---> 26,62 - win 26 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 13/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G0.1-5 + G6.3-1 --> 08,80 --> 64,46,46 ---> 50,05 - win 50 05 ngày 1;    
G0.1-5 + G7.4-1 --> 08,80 --> 64,46,46 ---> 50,05 - win 50 05 ngày 1;    

G6.3-1 + G7.2-1 --> 80,08 --> 46,46,64 ---> 09,90 - win 09 90 ngày 2;    
G7.2-1 + G7.4-1 --> 08,80 --> 64,46,46 ---> 90,09 - win 90 09 ngày 2;    

G2.2-1 + G3.3-2 --> 78,87 --> 08,08,08 ---> 14,41 - win 41 ngày 2;    
G3.2-2 + G3.3-2 --> 78,87 --> 08,08,08 ---> 14,41 - win 41 ngày 2;    

G2.2-1 + G3.3-3 --> 78,87 --> 08,08,08 ---> 17,71;    
G3.2-2 + G3.3-3 --> 78,87 --> 08,08,08 ---> 17,71;    

G3.1-5 + G6.1-1 --> 08,80 --> 85,85 ---> 81,18;    
G3.5-1 + G6.1-1 --> 08,80 --> 85,85 ---> 81,18;    

G2.2-3 + G3.2-1 --> 11,11 --> 08,08,08 ---> 82,28 - win 28 ngày 3;    
G3.2-1 + G7.4-2 --> 11,11 --> 08,08,08 ---> 28,82 - win 28 ngày 3;    

G3.2-4 + G3.4-2 --> 78,87 --> 08,08,08 ---> 67,76 - win 76 ngày 2;    
G3.3-3 + G7.2-2 --> 87,78 --> 08,08,08 ---> 76,67 - win 76 ngày 2;    

G2.1-1 + G5.2-1 --> 94,94 --> 64,46,46 ---> 86,68 - win 86 ngày 3;    
G3.2-5 + G5.2-1 --> 94,94 --> 64,46,46 ---> 86,68 - win 86 ngày 3;    

G3.1-5 + G3.4-2 --> 08,80 --> 85,85 ---> 87,78 - win 87 ngày 1;    
G3.4-2 + G3.5-1 --> 80,08 --> 85,85 ---> 78,87 - win 87 ngày 1;    

G2.1-1 + G6.2-2 --> 94,94 --> 64,46,46 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    
G3.2-5 + G6.2-2 --> 94,94 --> 64,46,46 ---> 89,98 - win 89 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 95 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
72 (34 lần) - win 72 ngày 1;    58 (32 lần) - win 58 ngày 2;    15 (29 lần) ;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 95 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
27,72 (59 lần) - win 72 ngày 1;    00,55 (45 lần) - win 55 ngày 1;    08,80 (41 lần) - win 80 ngày 1;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (48 lần) - win 24 ngày 3;    46,64 (47 lần) - win 46 ngày 3;    34,43 (40 lần) ;    

+ Thống kê khi đuôi 1 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
17,71 (54 lần) ;    44,99 (43 lần) - win 44 ngày 2;    46,64 (45 lần) - win 46 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 1;    11 - win 11 11 ngày 1;    26 - win 26 ngày 2;    39 - win 39 ngày 2;    45;    47;    62;    78 - win 78 ngày 2;    84;    87 - win 87 ngày 1;    89 - win 89 ngày 1;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
34,43;    78,87 - win 87 ngày 1;    

+ Cầu chạy ổn định:

G5.6-1 + G7.1-2 ---> 13,31;    
G3.6-2 + G5.6-2 ---> 60,06 - win 60 ngày 2;    

+ Cầu vượt max:
G3.1-5 + G4.2-1 ---> 84,48;    

- Cầu chạm max:
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 39,93 - win 39 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G4.4-2 + G7.4-1 ---> 30,03 - win 03 ngày 1;    
G1.1-4 + G5.6-2 ---> 80,08 - win 80 ngày 1;    
THỐNG KÊ CẦU ĐẸP VÀ BẠC NHỚ LOTO NGÀY 12/03/2023
                (Lưu ý: kết quả thống kê được xét trong 3 ngày)


+ Cầu trùng nhiều nhịp nhiều nháy:
G2.2-1 + G3.4-5 --> 79,97 --> 78,87 ---> 82,28;    
G3.2-2 + G3.5-4 --> 97,79 --> 78,87 ---> 82,28;    

G3.3-5 + G4.3-2 --> 10,01 --> 78,87 ---> 87,78 - win 87 ngày 2;    
G4.3-2 + G7.1-2 --> 01,10 --> 87,78 ---> 78,87 - win 87 ngày 2;    
G5.4-1 + G6.1-1 --> 01,10 --> 78,87 ---> 78,87 - win 87 ngày 2;    

G2.2-3 + G2.2-4 --> 79,97 --> 11,11 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    
G2.2-4 + G7.4-2 --> 97,79 --> 11,11 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    
G2.2-3 + G6.1-2 --> 74,47 --> 11,11 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    
G6.1-2 + G7.4-2 --> 47,74 --> 11,11 ---> 88,88 - win 88 88 ngày 2;    

G3.3-5 + G3.4-4 --> 10,01 --> 78,87 ---> 89,98 - win 98 ngày 1;    
G3.4-4 + G7.1-2 --> 01,10 --> 87,78 ---> 98,89 - win 98 ngày 1;    


+ Thống kê khi đặc biệt về 76 gần đây, loto bạch thủ về nhiều:
12 (32 lần) ;    41 (22 lần) - win 41 ngày 3;    38 (37 lần) - win 38 ngày 3;    

+ Thống kê khi đặc biệt về 76 gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
12,21 (51 lần) ;    04,40 (47 lần) - win 40 ngày 3;    38,83 (55 lần) - win 83 ngày 2;    

+ Thống kê khi đầu 5 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
24,42 (50 lần) ;    46,64 (47 lần) - win 46 46 64 ngày 1;    34,43 (42 lần) ;    

+ Thống kê khi tổng 0 câm gần đây, loto cặp/lộn về nhiều:
11,66 (46 lần) - win 66 ngày 1;    02,20 (50 lần) - win 20 ngày 1;    14,41 (45 lần) - win 41 ngày 3;    

+ Loto bạch thủ ổn định:
10 - win 10 ngày 2;    26 - win 26 ngày 3;    38 - win 38 ngày 3;    39 - win 39 ngày 1;    45 - win 45 ngày 1;    47 - win 47 ngày 1;    73;    84;    87 - win 87 ngày 2;    89 - win 89 ngày 2;    

+ Loto cặp/lộn ổn định:
34,43;    56,65 - win 56 ngày 2;    

- Cầu chạm max:
G3.1-5 + G4.2-1 ---> 56,65 - win 56 ngày 2;    

- Cầu cận max:
G3.2-3 + G5.5-4 ---> 61,16 - win 61 ngày 3;