Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm đầu gần đây Sắp xếpLoto21/0518/0622/1005/1106/0526/0816/0911/1106/0127/01Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
0808  08080808080808887702
26  26**26262626 2626782502
272727**2727 27 27 27781401
333333333333  33 33771502
353535 3535 353535 770311
494949  4949494949 770512
6060606060 606060  770422
73 737373 73 737373773301
74 747474747474 74 770611
939393 93**93  939393**793302
22 22222222**  22 22671402
4242    4242424242665504
5454 54 5454**54  54**681302
56  56 5656 56**5656673302
646464**6464 6464   670433
717171717171 71   660533
878787***87   878787 680313
07  07**07 070707  560322
12  121212   1212552303
16161616 1616    550344
1717 17**17  1717  560222
21 212121    2121552304
23 232323  23 23 550312
39    3939 393939553304
4141    41414141 550414
4343 43    434343553304
45  454545 45  45551302
52 525252**   5252 560313
53  53 5353  5353552202
57 5757  575757  550322
59    59595959 59551404
67 67  67676767  550422
696969 6969 69   550233
70707070 70    70551304
78 787878   7878 550313
8686  86  86 8686**562202
8888 88    888888553304
89 89898989 89   550433
92  92  929292 92551302
0000    00 00 00441104
020202    02 02 440214
06060606**  06    450344
0909   090909**   450333
10 10    10 1010442204
11 11  11 1111  440222
14  14 14  14 14441102
20 20  2020 20  440222
24   24 24 24 24441103
28  2828 28 28  440222
29  2929 29  29 440212
30 3030 30   30 440213
31     3131** 31**31462205
34 34 34  34 34 440112
36    36 363636 440314
4040  40 40 40**  450122
44  4444  4444  440222
4747  47  47  47441102
48 48484848     440455
50    505050  50**451304
51    51**51 5151 450214
58  585858   58** 450313
626262  62   62 440213
66 66 6666   66 440213
72   7272   7272442203
7575      757575443306
77   7777 77** 77 450213
79  797979  79  440322
80  80   8080 80441203
8282  82    8282442204
8585    85  8585442204
91 91  9191 91  440222
9494   94 9494  440223
95 95   959595**  450323
98 98 98 98   98441103
9999   99  9999 440213
0101  01    01 330114
030303**03       340377
05  05 05  05  330122
18 18 18  18   330133
3737 37      37331106
3838   3838    330244
46     4646  46331205
6161***    61 61  350124
6565 65    65  330124
76 76   76  76 330113
81    81   8181332204
83    838383   330334
90      909090 330316
04 04 04      220166
13     13   13221105
151515        220288
25 25    25   220134
555555        220288
63    63    63221104
68      68 68 220116
96     9696   220235
9797   97     220155
1919         110199
32      32**   120136
84        84** 120118

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)