Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 15/05/2023 đến 04/12/2023

Ngày Loto15 -- 0522 -- 0529 -- 0505 -- 0612 -- 0619 -- 0626 -- 0603 -- 0710 -- 0717 -- 0724 -- 0731 -- 0707 -- 0814 -- 0821 -- 0828 -- 0804 -- 0911 -- 0918 -- 0925 -- 0902 -- 1009 -- 1016 -- 1023 -- 1030 -- 1006 -- 1113 -- 1120 -- 1127 -- 1104 -- 12Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00     1  1               1     33515
01     1  11  11   2       1 1  8927
021 1            1 1  2     1   67312
032 11  1 1               1   1 78115
04 11     1        1 1    1     6658
05      1       1    1          331010
06    1         11 1 1          551010
07      11 2     111 1    1    191016
08                1 11        2 45116
09    1           1            133112
10   1           1   2     1    45411
11      11  1  1      1         5599
12 1  1  1     1                441616
13       12     1 2   1      1  6827
14       2  1   1               341515
15      11                 1 1  44217
16 1           1     1          331011
17               1             122115
18 1          2    1    1  1    56410
19  31 1   1 1  21       1      81167
20                      1       11722
21    1                      1 133122
22  1         1   1        11  16619
23   1     1          11        44810
24 1          1 1    1          441010
25   2 1      2    1            461212
26  11 1         1  1   11      7769
2711 11   1             1  11   88313
28      1    1    1       1   1 5517
29     3    1   1      1 1    1 6816
301  11           1 1       1   66311
31          2 1 1               341515
32  1 1             1           331113
33  1 1   1 1            1      55612
34          1             1   1 33113
35  1   1 1            1       155112
36            1     1    1      33612
37        1   2     11          451010
38     1              11 1      44614
391  1                     11   44321
40      1   2     1    11  1    6746
41                 1   1     1  33217
42           1  1    11    1    55411
43           1       11   1     44511
44    1             1     12    45413
451 1          1         1 1 12 78110
46  1   11    1  1   1 1       18817
47      21  2   1 1 1 1         7999
48    1        1   1     1  1   5538
49                     1    1   22321
50      2    1  1      11    2  6826
511   1          1 1         1  55210
52        11          1     1   44310
53            1           1   1 33112
54      11    11       11    1  7727
55   1  1 1       1        13   6838
56   1          12              341414
571        1 11         2    1  6729
58   11  11 1          11     1 88110
59         1 1          1   1  155110
60                  1           111118
61           1           1   1  33211
62         2             1 1    34413
63 1  11                        332424
64     11          1 1   11     66510
65    21     1     1  1      1  6726
66 1     1      1 1  1          551010
671       1  1  1 1     1  11  19917
68 1             1  1   1       44713
69          1    1              221414
70                        11    22424
71       2         1       1    3449
72 2     1 1        11   1      6768
73 1      1 1    2 1  11        7888
74   1   1 1  11      11     1 19916
75   1        111   12   1      7868
76   1     1        1          144110
77 1           1          2  2  46211
78                      1      122122
791    1     11        1      1 6618
801            1   1  1 1       55712
811          1     1    1 1   1177210
82        1 11  111       112   91038
83 1      11          1     1 1 66110
84     1            2         1145212
851          1 21     1       2179210
8611         1      3   11     17919
87     1 1  21    2   1  1     181015
88  2  1  1        1   1  1     6758
89    11   1           1        44811
902  1                        1 34124
91  1          1         1  1   44310
92 1  1      1    1       1   117727
93               1              111415
94 1 1     1                    332020
95          1     1    1 1      44610
96     1         1     1 11  1  6629
97 1    21 2   1                571616
981   1      1 1      1 1   11  8826
99  2          2                241616


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI