Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 26/08/2022 đến 17/03/2023

Ngày Loto26 -- 0802 -- 0909 -- 0916 -- 0923 -- 0930 -- 0907 -- 1014 -- 1021 -- 1028 -- 1004 -- 1111 -- 1118 -- 1125 -- 1102 -- 1209 -- 1216 -- 1223 -- 1230 -- 1206 -- 0113 -- 0120 -- 0127 -- 0103 -- 0210 -- 0217 -- 0224 -- 0203 -- 0310 -- 0317 -- 03Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00  1     1   1     1     1   1 6615
01                 1 11 1       44717
02     1          1     1       33710
03          2    1   1          341010
04       1         1         3 14619
05             1   1         11 44113
06 1 1            1          1  44212
0711   1     1 1     1          661010
081  1  1       1      1   1 1  7727
09  1 2              1       1  45214
10      1 1           1    1    44411
11     1      12    1           451111
12          1     1    1 1      44610
13 1             2        1 1   45313
14        2   1     2      1    4648
15         1      1             221313
16  1                           112727
17    1  11     11 1          1 77110
18     1 1         11        1  5529
19        1        1         1  3329
20 1     1   11     1           551111
211              1  111   1     66514
22       1   1 1   1     1     26717
23      1              1    1   33314
24 11      1    1 1      1      6666
25    1                     1 1 33121
26   1 1 1       1    1   11  119927
27 112     1  1      1   1      7866
28   1         1                221616
291 1    1  1           1   1 1 77111
30       1              1       22714
31  1 2    1        1   21      6868
321   2                      1  34222
33         1 2  1         1     4559
34    11 1             11      267113
351     1  1   1   1   1      1 7716
36     1      1  1    1         4499
37                1       1     22516
38 11     111     1 1       2 1 91017
39 1     2  1   1 1    1 1 1    8945
40   1        2   1             341313
41   111   1  1      1 1     1  8826
42 1    1       1      1   1    5547
43              1     1   1    245114
44      1 1 1  1 1            1 66112
45    1      1     1     1      4466
46  1  1           1      1    155111
471   1 1   1              1   166114
481       1          1          331010
49  1 1         1       1   2  16719
50   1  11                21    56416
511 1     1  11     1   1      18816
52              1  1 1 11       55714
53 1              1   1  1    1166214
54 2    1                  2    35418
55       12  1    1         1   5639
56 1           2      1  11    167111
57   1  1      1              1 44114
58        1111   2  1 2         7999
5911  11       1   1       11 1 9917
60  1  1      1             11  55213
611  1    113   1               681515
621          1         1        33810
63                 1 1   1   1  44217
64 121 1            1           561112
65           1 1  1  1          441011
66         1            1       22712
67   1  1    11                 441717
68      111       11   1       17717
69    1     11      1        1  5528
70       1  1     1 1     11    6647
71      1          1        1   33310
72               1   1 1 1      44615
73  1         1  11     111 1   8839
7411 11            1  1 1       77712
752           111 1 1 11   1    910411
76   1     1     1      1     1 5516
77     2  11 2       11         6899
781           1       1         33911
79            1  1   1       1  44212
80      1      11    1    1 1 1 7716
81          1    2111 1 11      89610
82          1       1  1 1 1    55410
831 1 1 1  1                21 2810116
84        11 2        2         4699
85  11              11 11111    99414
86     1                12  1   45316
87    1        1      1        14418
88       1      1      1  1   1 5517
89      1            1       11 44112
90      1      1       1        3388
91  1       1   1           1 1 55111
92 1   1        1        111 1  7728
93         21 1        1   2    5749
94      11      12            1 56112
95   1 1 1      2               451515
96 1   1  1                     332121
97                   1          111019
981  1            1       1     44512
99         1 111   1    1       6679