Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm đuôi gần đây Sắp xếpLoto03/0910/0929/1026/0809/0923/0909/1227/0110/0224/02Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
20202020 2020202020 880511
3737**37**37**373737  37378112602
47 47 47474747474747887701
19191919 1919 1919 770311
41  414141**41** 4141**41**7113402
72727272 72 7272 72771301
929292 9292  929292773302
949494949494 94 94 770511
38383838  38 3838 660312
3939 39 39  393939**673302
484848  4848 48 48661202
525252 52 525252  660322
5757 575757 57  57661302
58  5858**58585858  670622
62  6262****62****62  62626122402
66666666** 6666 66  670322
757575 757575 75  660322
83  83838383  8383662402
01   0101** 010101 560313
02  0202 02 0202 550212
05050505   0505  550323
08 08080808  08  550422
11111111     1111552305
14   14  14**141414564403
171717  1717   17551203
2323    232323 23551304
272727  2727  27** 560212
4444 44 44 4444  550222
4545 4545 45**   45561203
51 51 515151  51 550312
616161   61  6161552203
6767** 6767  67 67 560212
69 6969   696969 550313
7171**71** 71   71 71571203
767676    76**7676 560314
7777** 77  77  7777562202
78787878   78  78551303
81   8181 818181 550313
848484 8484**   84 560213
959595 9595   95 550213
97   9797  97**9797563303
989898   989898**  560323
00000000   00**   450333
04     0404 0404442205
10     1010 10**10**462205
12      12121212444406
1313  131313    440344
18181818    18  440324
25   2525 25  25441203
26    26**26**  2626462204
30   303030   30441303
3131 3131     31441205
35353535   35   440333
424242    4242  440224
494949     4949 440215
50    505050  50441304
53  5353 53  53 440212
59  595959  59  440322
64    64 64 6464442204
68 68    68 6868442204
747474***  7474    460244
80  80   80 8080442203
82    82  828282**453304
87    87  878787443304
88  88 8888   88**451203
8989898989      440466
90   90 90 9090 440213
93   93 93 9393 440213
03   0303 03   330233
06  06**  06 06  340122
07   0707 07   330233
222222     22  330225
28  28  28** 28  340122
292929    29   330234
34    343434   330334
40     4040  40331205
434343    43   330234
54  54  54 54  330122
55 55    5555  330224
60 60    6060  330224
65    656565   330334
73  7373   73  330223
85  85     8585332205
86  86**  86 86  340122
99  99    9999 330214
1616     16   220135
24     2424   220235
36   36    36 220114
46   46     46221105
63        6363222208
91  91 91     220155
96   96     96221105
15 15        110188
21         21111109
32      32   110136
33  33       110177
56      56   110136
70 70        110188
79  79       110177
09          00001010

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)