Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm tổng gần đây Sắp xếpLoto20/0217/0429/0505/0619/0618/0923/1006/1105/0226/02Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
4545**4545454545 4545459103601
696969696969 696969 880511
04040404 04040404  770422
18181818**181818  18 780612
3939  393939393939 770612
595959 59595959**59**  790522
86 86 86**86** 86868686794401
03  030303030303  660622
1010 1010 10** 1010 670211
14 14  14 14141414664402
2323 2323 23 2323 660211
25 252525  2525** 25671302
29 292929292929   660633
3535 3535 35  3535662202
40  40404040 40 40661402
424242   4242 4242662203
43 434343  43 4343662302
5050 505050   5050662303
58 58585858   5858662403
626262  62 62 62**62**682202
72 72  727272 7272662302
79 7979797979 79  660522
8484848484    8484662404
87  87878787 8787 660412
9191**  91919191 91 670412
020202  020202   550333
05 05 050505  05 550312
0909 0909 09   09551203
1313**  1313 13 13 560212
1515**15   15  1515562203
24 24**  24 2424 24561202
26  262626  26 26551302
5151 5151 51   51551203
53  5353 53** 5353 560212
6363 636363 63   550333
64  6464 64  6464**562202
66 66 66**66**  6666 570212
68 6868686868    550544
787878 7878    78551204
85  858585**   8585**572303
8888 8888   88 88551203
89    89898989 89551404
939393   93  9393552203
94 949494 94 94  550322
95    95959595 95551404
07 07   0707 07 440213
08  0808  0808  440222
16    161616 16 440314
17  17  171717  440322
2020   2020   20441203
2828     28 2828442205
34  34 34 3434  440222
363636    36 36 440214
37  37   3737 37441203
38  3838 3838   440233
46  4646   46 46441203
474747   4747   440233
6161 61     6161442205
70  7070  70  70441202
7373 73   73 73 440113
74 747474 74    440344
80 80   80  8080442203
818181    8181  440224
8282 8282    82 440214
909090    90**90**  460224
96 9696 96   96 440213
98 98  9898 98  440222
9999 99   99 99 440113
12      1212 12331206
19 19    1919  330224
30  30   30 30 330113
32      323232 330316
333333       33331207
4848      48 48331106
494949   49    330244
52      5252 52331206
54 54 5454     330255
555555      55 330216
56     565656  330325
60 60**  60   60 340113
67     67  6767332205
9797    97  97 330114
00      0000  220226
06     06** 06**  240125
11    11    11221104
21    21 21   220134
22  2222      220266
272727        220288
31 31     31  220125
41  4141      220266
57        5757222208
656565        220288
71     71 71  220125
75    75  75  220124
7777    77    220144
83 83       83221107
92 92**  92**     240155
01       01  110127
44        44 110118
76 76        110188

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI