Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong lần câm tổng gần đây Sắp xếpLoto06/0627/0604/0725/0715/0826/0903/1008/0503/0710/07Lượt vềSố nháyĐ. vềMax vềĐộ ganMax gan
0707070707 0707 0707882401
515151515151515151  880822
575757 57575757 5757882401
29 29292929292929**  780722
53535353  5353 5353772302
7474 7474 74 747474773301
8080**80 8080  808080783302
858585858585   8585772503
92 92929292**9292 92 780611
95959595 959595 95 770311
09090909 090909   660333
2121   212121 2121662303
2323**   23232323 23671403
31  3131 31 313131663302
43 434343 4343  43661302
48 48484848   4848662403
5656565656    5656662404
595959 595959  59 660312
6262  626262  6262662302
66 6666  66666666** 670412
686868**  68686868  670422
0000  00  0000 00551202
01 0101 01   0101552203
02 02 02 0202 02 550211
0303  03   030303553303
14 14141414  14  550422
16    161616 1616552304
18 1818  1818 18 550212
19191919   1919  550323
32 3232  323232  550322
3636  36 363636  550322
44   444444  4444552303
49 4949   4949 49551203
5252525252 52    550444
61 61 6161   6161552203
636363    63 6363552204
696969 69 6969   550233
70 707070 7070   550333
7373  73  73 7373552202
75 7575    757575553304
91    919191 9191552304
9393** 9393    9393562204
9797 97  97**97**97  570322
04   0404  0404 440213
08 080808  08   440333
10 101010 10    440344
11111111      11**451306
13131313    13**  450324
1515  15  1515  440222
20 202020    20 440314
22     222222 22441305
26    26 26 2626442204
27   27 272727  440323
28    28282828  440424
3333   33   3333442203
3434   34   3434442203
35   35   353535443303
37 37373737     440455
40 40   404040  440323
46    46464646  440424
50   5050   5050442203
5555  55**55  55  450222
5858  5858**  58  450222
606060      6060442206
78     7878 78**78**462205
79    7979  7979442204
81 8181 81  81  440222
94    94 94 9494442204
98   98989898   440433
171717**17**       350377
303030**30       340377
38 3838    38  330224
4747    47 47  330124
6565   6565    330244
67  6767 67    330244
77 77      77**77**352206
82       8282**82**353307
83 83   8383   330233
88     888888  330325
96   9696  96  330223
05      0505  220226
24        2424222208
25  25    25  220124
39     3939   220235
41   41   41  220123
45    45   45 220114
54    54**  54  230124
64      6464  220226
7272      72  220126
84   84  84***   240133
86     86 86  220125
90   90   90  220123
06    06     110155
12   12      110166
42    42     110155
71  71       110177
7676         110199
87        87 110118
89         89111109
9999         110199

Xét khung 3 ngày
Về ngày 1 Về ngày 2 Về ngày 3
Lượt về: Tổng số lượt về Số nháy: Tổng số nháy về
Đ. về: Đang về liên tục (khung) Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung) Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI