Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 02/11/2023 đến 23/05/2024

Ngày Loto02 -- 1109 -- 1116 -- 1123 -- 1130 -- 1107 -- 1214 -- 1221 -- 1228 -- 1204 -- 0111 -- 0118 -- 0125 -- 0101 -- 0208 -- 0215 -- 0222 -- 0229 -- 0207 -- 0314 -- 0321 -- 0328 -- 0304 -- 0411 -- 0418 -- 0425 -- 0402 -- 0509 -- 0516 -- 0523 -- 05Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
00    1               1      11 44115
011             1          1    33413
02                  1           111118
03          1                   111919
04  11       2             1 1  56213
05       111   1  1         1   6639
061 1     1 1           2    11 78111
071     2            1          341012
08     1 1 1        1           441111
09 1      21  1       1     11 281017
10  1     11      221        1  7928
111  21 2       1    1    11    81047
1212                     11  1  56221
13   1    1   1                 331717
14   1  1    1           1   1 166111
15 111             1      1     55513
16 1  1  11        1  1         6699
171      1 1 1 1    1      11  19916
18 1    1        1   1  1      16618
19 1 1   2                  1   45318
20         1 1     2  1 1       5679
21         1  11                331616
22              1  1        1   33314
23   1 1        1 11   1   1  1 8818
24       1 1     11           1 55111
251    11    1 1  1       1     7757
26         1    1  1 1  1     1 6619
27                 1    1       22717
28  1     1  1        11        5588
292   11    1    1     1  1     7855
30     1 1    1  1   1          551010
31     11 1       1       3    16817
32 1       1 2                  341818
33  11   11      1 11    2   11 101116
34 1  11        1       1 1     6658
35  1    11      11  1   1  1   8836
36              11  1     1     44514
37      11  2       1        1  5628
381   2   11      1 1    1  1  191016
39       11    2        1  1    5648
40         1 2  1  1 1   11     7859
41             11 1   1 11    1 77113
42   1          1   1 2      1  56210
43    111             1     1  166113
441                           1 22127
45         1  1        1    1   4439
46     1    1 1                 331717
47  1 1   1   1        1       16618
48  1            1     1   1  1 55112
49         1 1 1  1       1     5559
50      1    1 1 1 1  11    1   8836
51         1      1             221313
52 1      1   2        1      116728
53          1         2         23910
54          1  1     1  1    1  55210
551   1         1           1   44311
56  1       11     1          2 56110
57   1               1     1 1  44215
58          1    11        1    44410
59    1     1   11     1   1    6645
60   1        1        13    1  5728
61  1   1  12 2                 571717
62          1    1  1           331111
63                   2       1  23219
64  1 2 1    1 11 1             781313
65 1       1     1    1 11      6667
66    1       1 1     1   1   1 6617
67    1111     1     1          661010
68                       1      11623
691  1  1             1       1 55113
70   2    1           1         34911
71                     11       22721
72     1                      1 22122
73                         1   223125
74 1   1 1   1            11 1  77212
751     11           1        1166211
76         1                1 1 33116
77 11  1     11       1      1  7727
78 1             1   1 1 1     166113
79              1      1 11 1   55314
80  1       1     1             331313
81  1  1       1         1  1  16619
82   1 11 1              2  1   67314
83    1       1 1      311    1 7917
84       1  1      1      1     4457
85     11    1                 144117
86 1           1  1    1   1 1 177111
87 12         1     1 1    11   7839
88    1                    1    22420
891  1 1                 1  1   55317
90                 1       1    22417
91 2     1    1  1   1         16719
92            12    21  1   1   68312
93   11        1  1 2  1  11 1  91028
941              2   1          341014
95       1         11           331111
96          1   1   1           331111
972              11  1  1 1     67514
98  1  1  1 1   1  11      1    8846
99             1         1      22613


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI