Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475

Chọn đàiThống kê đến ngàyTrong ngày gần đây Sắp xếp

Nhập loto cần thống kê vào ô dưới đây, để trống sẽ thống kê toàn bộTần suất loto trong 30 ngày từ 02/03/2023 đến 21/09/2023

Ngày Loto02 -- 0309 -- 0316 -- 0323 -- 0330 -- 0306 -- 0413 -- 0420 -- 0427 -- 0404 -- 0511 -- 0518 -- 0525 -- 0501 -- 0608 -- 0615 -- 0622 -- 0629 -- 0606 -- 0713 -- 0720 -- 0727 -- 0703 -- 0810 -- 0817 -- 0824 -- 0831 -- 0807 -- 0914 -- 0921 -- 09Lượt vềSố nháyVề l.tụcĐộ ganMax gan
002  2     1  11           1    68411
01            1      1   11     44512
02    1         1        12 1   5639
03               11             221315
04 1   2   1        1  1      1 6718
05  1   1     1      1        2 5618
06        21  1 1        1  2   6838
07   2 11                1     257116
08111         1          1   1  66210
09    2                1 11     45516
101          1       1 1        44810
11  1            1 1       1    44412
12  1              1    1   1   44314
13              1 11     1      44614
14     1    1                   221919
15  1  1                1    1  44216
16       1  1      1            331212
171      1       1    1  1      5567
18                1       1     22516
19 1     1          2        1  45210
201       1    1 1  1           551111
21  1               1  1 1     155115
22  1 1         1 1 1           551111
23  1 111 1    1  11 1    2 1   111234
24   1 2 2                 1    46417
25      11   1 1 1   1       1  7727
26    1       1   1  1   1      5567
27         2 21         1       4679
28        11         1    1   1 5519
29        1                     112121
30         21           1     1 45111
31               11  1          331015
32                11          1 33116
33              11 1           144114
34  111   11 1  1  1 1         1101019
35         1 1     1   2    1   5639
36    1 1      1        1       4478
37 1                      1   1 33122
38 1  111    1 1                661616
391   1  11    2      1      1  7826
40         1   12  11  1       17819
41                           11 22127
42    1 1 1 1              1  2 67114
43     1 1 1   1      1  1      6666
44      1   2                   231919
45 11       1   1 1  1  1  1   19917
46 2        1 1             1   45313
47          1                   111919
48    1           112  11   11 1910111
49               2          11  34215
501       1 1 1     1  1    1   7737
511 1 1 21 1  1     1        1  91028
521  1            1   2    12 1 79112
53  1    1 1     11 1      1    7746
54 1    1  1         1        216729
55      1              11      144114
56    2         1     11   1 1 17819
57     11 1          1          441010
581                        1    22424
59 112 1                 1      56617
60 1    1      1    1       2   5637
61         1         11 1       4479
62           1  1 1  1   11    278111
631      1  2                   341919
64        1  1   12    2        5788
65  1          3   1       1    46410
66       1            1         22912
67   1 11    11 1    1        1 8818
6821      1  11         1      17819
69   1    1  1      1    1   1 17716
70  1  1  1      1   1 11   1   8836
71     12      1  1   1 1  1    7846
72 1            11 1            441212
73   1 1    1      1  1  1   11 8816
74        1         1     1     3359
75         1 1   1          1   44310
76       1            1    1    33412
77   11        1   1  1 1       6678
78        1  1          1    1  44210
79   1 1 2      1  1     21     7956
80 1 1       1        121    1  7828
8111 1      1        1 1       17718
82    1                    1    22420
83                    1         11920
84 1     1        1         12  5629
85               1   1       1  33215
86   1       1     1  1   11   17717
87               1  1      1    33415
881      1  1 1       1         5599
89  1  1  1    1       12     1 7817
90       1     1          1    144110
91      1     1 1          1    44410
92            1           1 1 1 44112
93 11         1 1     1    1    6649
94                    1         11920
95              2               121515
961  11    121     1     131    101345
9711          1               1 44115
98  1       111     1   1       6677
99               21 1        1  45215


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI